Alemler bin ümmettir altı yüzü denizde dört yüzü karadadır, rivayeti sahih midir?

Tarih: 26.01.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şayet sahihse nasıl anlaşılmalıdır?
- Hz. Ömer’in de nesli tükenmekte olduğunu düşündüğü çekirgelerin hala yaşadığını görünce, bu hadisi söyleyerek sevindiği ama ek olarak ilk helak olacak olanın çekirge olduğu söyleniyor.
- Bu rivayetlerin aslı var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili rivayet şöyledir:

Hz. Ömer’in hilafeti yıllarından bir yıl, çekirgeler azaldı. Bunun sebebini araştırdı, hiçbir haber bildirilemedi. Bunu üzerine (Ömer) üzüldü. Bir atlıyı Yemen’e, diğerini Şam’a, öbürünü de Irak’a yolladı, çekirgenin görülüp görülmediğini araştırmalarını istedi. -Cabir der ki- Yemen yönüne giden atlı Ömer’e geldi, bir avuç çekirge getirdi ve huzuruna döktü. O bunu görünce tekbir getirdi ve sonra şöyle dedi:

Rasulullah (asm)’dan duydum ki, şöyle diyordu:

“Allah bin ümmet yaratmıştır. Altı yüzü denizde, dört yüzü karadadır. Bu ümmetlerden ilk helak olanı çekirge ümmetidir. O helak olunca ipi kırılmış dizi gibi diğerleri de art arda gelir.” (bk. İbn Kesir, Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim; Suyuti, Dürrü’l-Mensur, Fatiha Suresi 2. ayetin tefsiri)

İbn Kesir bu rivayetin, rivayet zinciri bakımından zayıf olduğunu ifade etmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

ÂLEM.
Alem, Alem-i Emir, Alem-i Misal, Alem-i Gayb, Alem-i Berzah gibi ...
Hz. Ali'nin: "Sen kendini küçük bir cisim sanırsın, ama en büyük âlem ...
On sekiz bin (18.000) âlem hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun