Ahir zamanda kızların çok olması, kadınların şehvetinin fazla olmasından mıdır?

Tarih: 29.01.2015 - 00:47 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ahir zamanda kızların çok olması ile ilgili olarak Bediüzzaman şöyle diyor:
- Belki hürriyet-i nisvan ve tam serbestiyetleri kadınlık şehvetini şiddetle ateşlendirdiğinden fıtratça erkeğine galebe eder; veledi kendi suretine çekmeğe sebebiyet verdiğinden, emr-i İlahiyle kızlar pek çok olur. (Nursi, B. S. Şualar. Envar Neşriyat, İstanbul, 1995, s. 586)
- Burada Bediüzzaman, kadının doğurduğu çocuğun cinsiyetinde etkili olduğundan, bundan dolayı kız çocuklarının bu asırda fazla olacağından bahsediyor.
- Bunun ilmî bir açıklaması var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Böyle bir araştırmanın varlığını bilmiyoruz. Genelde çocuğun kız veya erkek olma ihtimali, normal şartlarda eşittir.

Kızların cinsiyetini tayin eden genetik yapı XX, erkeklerin cinsiyetini tayin eden genetik yapı ise XY şeklindedir. Kızlarda yumurta hücresi X kromozomlu, erkeklerde spermlerin yarısı X ve yarısı da Y kromozomludur.

Çocuğun cinsiyetinin teşekkülünde sperm rol oynar. Erkeğin Y karakterli spermleri yumurta hücresi ile birleşirse XY kartakterli fertler, yani erkek çocuğu meydana gelir. Şayet X karakterli spermler yumurta hücresi ile birleşirse, o zaman da XX karakterli kız çocuğu hâsıl olur.

Sorudaki Bediüzzaman’ın ifadelerinden, yumurta hücresinin X karakterli olması sebebiyle, X karakterli spermleri kendisine çektiği, bunun neticesinde de XX karakterli kız çocuklarının erkeklere göre daha fazla meydana geldiği söylenebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun