"Erkeğin suyu beyaz, kadının suyu ise sarıdır…" hadisini nasıl anlamalıyız?

Tarih: 20.03.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Erkeğin suyu beyazdır. Kadının suyu ise sarıdır. İkisi birleşir ve erkeğin menisi kadının menisine üstün gelirse çocuk erkek olur?
- Hadisini nasıl anlamak gerekir, bilimsel olarak açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“...Erkeğin menisi kadının menisine üstün gelirse çocuk erkek olur. Kadının menisi erkeğin menisine üstün gelirse çocuk kız olur.”

mealindeki hadis Buharî ve Ahmed b. Hanbel, 3/108 de geçmektedir. Görüldüğü gibi, hadisin kaynağı sahihtir.

Ancak, bu hadisi modern embriyoloji bilgileriyle desteklemek hususunda işin uzmanlarının görüşünü almak, en son kabul gören görüşler ışığında derin bilgisi olan uzmanlarla istişare etmek gerekir.  Uzmanların konuyla ilgili görüşlerini şöyle özetleyebiliriz:

- Kadı‎n organizması‎ tarla mahiyetindedir. Yani nِötrdür. Yani hangi tohum onu dِöllerse çocuğun cinsiyeti, ona göre mahsul verecektir.

Erkeğin tohumuna gelince, kesin olarak bilinen bir ‏şey var ki, erkeğin yumurta say‎s‎ı ne kadar olursa olsun ister iki milyon, ister iki yüz milyon; bu sayının tamamı erkek ve diş‏i olarak ikiye bölünmektedir. Tabir caiz ise erkek menisinin yarısı erkek ve diğer yarısı ise dişi şeklindedir. Bilimsel bir ifadeyle, erkek yumurta hücrelerinin cinsiyeti X ve Y olarak karşımıza çıkmaktadır.

Buradaki en öِnemli nirengi noktası ise ‏şudur:

Neden X veya neden Y hücresi gelip tarlayı, yani kadın organizması‎nda üretilen nöِtr özellikteki yumurta hücresini döِllemektedir?

Bugün için t‎ıp biliminin bu konudaki kanaati kesin değildir. Bilemiyoruz.Yumurtlamanı‎n zamanı‎, kadı‎n‎ın beslenme tarzı‎, erkeğin işi, meşgalesinin özellikleri, uyku, fizik ve phsi‏şik ِ özellikleri, genetik faktöِrler, coğrafi özellikler ve daha pek çok husus sebebiyle, iki kiş‏i arası‎ndaki diyalog ilgi ve diğer pek çok faktِör X ve Y kromozomlu hücrenin hangisinin dölleme iş‏lemini gerçekle‏tireceği kestirilemiyor.

Kesin olan, erkekten gelen hücrelerin, bir kısmı‎n‎ı X yani (döِllenme neticesinde) k‎ız ve diğer yar‎ısını Y yani (döِllenme sonucunda) erkek olma ş‏ansını‎‎ ortaya çı‎karmas‎ıdı‎r.

- Bu bilimsel açıklamanın ışığında denilebilir ki;

“Kadınlarınız / eşleriniz sizin tarlalarınızdır...” (Bakara, 2/223)

mealindeki ayette söz konusu olan “tarla” kavramı, kadın organizmasının nötr halde olduğuna işaret etmektedir. Bu benzetme şunu gösteriyor ki, bir tarla, dışarıdan ekilen tohumların şekline göre ürün bitirdiği gibi, kadın organizması da dışarıdan ekilen X veya Y tabiatındaki tohumun şekline göre erkek veya kız ürünü/neslini bitirecektir.

“İnsan neden yaratıldığını bir düşünsün. O, bel ve göğüs nahiyesinden çıkan, atılgan / fışkıran bir sudan yaratıldı.” (Tarık, 86/5-7)

mealindeki ayette yer alan “atılgan/fışkıran bir sudan yaratıldı” cümlesinin işaretiyle, döllenme hususunda etkin görev erkek suyuna verilmiştir. Demek ki ayette, insan erkek ve kız olarak erkeğin bel ve göğüs nahiyesinden çıkan, atılgan/fışkıran bir sudan yaratıldığına işaret, hatta delalet etmektedir.

- Bu bilgiler ışığında, soruda söz konusu edilen “Erkeğin menisi kadının menisine üstün gelirse çocuk erkek olur. Kadının menisi erkeğin menisine üstün gelirse çocuk kız olur.” mealindeki hadisi şöyle yorumlamak mümkündür:

Söz konusu edilen “erkek ve kadın suyu”ndan maksat, erkeğin suyunda bulunan erkek ve kız (Y, X) hücreleri demektir.

XV asır önceki insanlara, doğrudan bu gerçeği olduğu gibi anlatmak, irşat prensibine aykırıdır. Çünkü, irşatta muhatabın aklını, fikrini şaşırtmamak esastır. Onların basit fikirlerinin seviyesini göz önünde bulundurmak gerekir ki, buna mümaşat denir.

İşte hadiste, “erkekte bulunan eril ve dişil hücreler” tabiri yerine, muhatabın basit seviyesine riayet edilerek “erkek ve dişi suyu” tabiri tercih edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mytar06

Allah razı olsun sürekli takip ediyor sürekli birşeyler okuyarak bilgi sahibi oluyorum ama yorum yapmak hiç aklıma gelmiyor Affedin inşallah Allah\'a emanet olun müslümanlar birbirimize dua edelim inşallah Allah razı cümlemizden

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun