İslamlardaki dahili karışıklıkların nedeni İslamiyet mi?

Tarih: 24.02.2017 - 01:33 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hazreti Peygamberimizin (sav) hemen vefatından sonra meydana gelen dahili karışıklıklar bölünmeler ve şu anki terör örgütlerinin önemli bir kısmının sözde İslami ideoloji benimsemesi.
- Bunların İslâmiyette haşa bir sıkıntı olduğu için ortaya çıktığını söylenenlere karşı ne demeliyiz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Günümüzdeki terör örgütlerinin İslamî ideolojiyi benimsemesi ve bundan dolayı terör örgütlerinin var olduğu gibi bir iddiaya birkaç açıdan cevap verilebilir:

1. İslam'ı benimseyen herkesin terörist olduğu veya olacağı farz edildiği takdirde, bütün müminlerin ve Müslümanların da terörist olması gerekir.

Oysa böyle bir durum söz konusu değildir. Önce kendimize şöyle sormalıyız: Neden her Müslüman terörist değildir?..

2. Aslında İslam'la ilişkili olduğu iddia edilen veya kabul edilen terör örgütlerinin teröristliği; İslam'ın ilke, hüküm ve düsturlarından değildir, aksine Kur'an ve sünnetin şekillendirdiği mutedil ve dengeli hakiki İslam'ı hakkıyla bilmeme, Kur'an ve onun doğru ve mutedil yorumu demek olan sünneti, onun açıklamalarını ve Ehl-i sünnet ve'l-cemaat esaslarını doğru yorumlayamama gibi sebeplere dayanır.

3. Günümüzde olduğu gibi, tarihte de ehl-i bid'a kabul edilen mezhepleri benimseyenlerden kimileri teröre karışmıştır. Bu durum inkâr edilemeyecek bir hakikattir ve sabittir. Mesela, Haricilik, Batınîlik ve Şianın bazı kolları buna örnek gösterilebilir. 

4. Bu konunun çözümü ve engellenmesi siyasi ve askerî tedbirlerin yanında, İslam'ın Ehl-i sünnet üzere iyi ve yeterli şekilde öğretilmesiyle mümkündür.

5. Tarihte her dinin mezhepleri ve tarikatları olmuştur. İslamiyet'ten doğan mezhepler ve tarikatlar ve farklı İslam anlayışları da vardır.

Bunlar içinde, aslında sahabe ve Rasulullah'ın yolu demek olan Ehl-i sünnet dairesinde İslam'ın öğretilmesi bu meselenin kökten çözümüdür. Çünkü hak mezhepler ve tarikatlar hakikatlerin yoludur, Müslümanları terörist etmez. Tarih buna şahittir.

6. İslamî konularda ifrat, tefrit, İslam'ın hükümlerinde ve değerlerinde itidali, muvazeneyi muhafaza edememe, diğer konularda olduğu gibi, İslamlar içinde de sıkıntılara sebep olmaktadır.

Mesela, trafik kaidelerine göre, bir yolda o yolun durumuna göre belli bir hızla gidilmesi ve trafik kurallarına uyulması denge ve itidal kabul edilirse, aynı yolda, mesela 100 km. hızla gidilmesi gereken bir yolda 200 km. hızla gitmek ve kurallara isyan ve uymama manasında hatalar yapılırsa, orada istenmeyen kazalar, ölümler, olumsuz hadiseler olur.

Burada sıkıntı trafik kurlarında değil, onları bilmeyenlerde, uygulamayanlarda ve hatalı olanlardadır.

7. Her konu ve bilim dalında olan yanlış yorumlamalar, konuyu hakkıyla bilememe ve gerektiği gibi yorumlayamama da o konuda, insanı ifrat ve tefrite, dengesizlik ve itidalsizliğe ve istenmeyen kötü  sonuçlara götürür.

8. İslam gönüllere ve her türlü derde şifadır, hüdadır, insanı hakikatlere götürür, iki dünya saadetine sebeptir. Yani problem çıkarmaz, aksine problemleri tedavi eder. Çünkü o her şeyi bilen tarafından gönderilen vahye dayanır.

İslam'ın bütün hükümleri sıdk, hak ve gerçektir. Onun esaslarında, hükümlerinde sıkıntı olduğunu iddia etmek, Allah'ın her şeyi bilmediğini, yanlışları emrettiğini iddia etmek olur. Mesela:

- Su şifa olmakla birlikte denge muhafaza edilemeyip haddinden fazla içilirse, insanı öldürebilir de.  

- Ekmek vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu, hayatı devam ettirdiği halde beslenmede denge ve itidalden çıkılırsa; hastalıklara sebep olur, yani dermanken dert getirir.

- Güneşe herkesin ihtiyacı vardır, güneş bereket ve rahmetlere sebeptir, güneşsiz hayat da mümkün değildir. Eğer ondan faydalanmada denge ve itidal kaçırılırsa, güneş, insanın ölümüne de sebep olabilir. Burada hata güneşin değil, ondan nasıl faydalanacağını bilmeyenindir. Güneş filanı çarptı ve ölümüne sebep oldu diye güneşten vazgeçilmediği gibi, ateş ve elektrik yangın çıkardı diye de  elektrik ateşten vazgeçilmez.

Hem bir yolda bir trafik kazası oldu diye o yol trafiğe kapatılmaz.  

Birisi İslam'ı bilmedi ve yanlış yorumlayıp yoldan çıktı, terörist oldu diye de İslam suçlanmaz ve yasaklanmaz. 

Bu durum, bir ameliyat hatasıyla birinin ölmesi sebebiyle "bütün hastaneleri yok edelim ve tıp fakültelerini kapatalım" demeye benzer.

İlave bilgi için tıklayınız:

Barışçı Bir Dinin Radikal Grubu: Hariciler
İslam'ın terör dini olmadığını tam aksine terör anarşi ve fitneyi
Terörün İslâmîsi olmaz.
- İŞİD (DAEŞ) nasıl bir örgüttür? Yaptıkları İslam'a uygun mudur ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun