Kur'an-ı Kerim'de, her şey çift yaratılmış, denilirken tek hücrelilerin çoğalması nasıl olmaktadır?

Tarih: 20.02.2013 - 00:20 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an-ı Kerim’de her şeyin çift yaratılmış olduğunun beyanı, muhtelif şekillerde tefsir edilmektedir. Buna, canlıların erkek-dişi olarak çift yaratılmış olduğu manasının yanında, elektriğin artı ve eksi olarak çiftliği, güzellik-çirkinlik, iyilik-kötülük, zenginlik-fakirlik, yükseklik-alçaklık, aydınlık-karanlık, âlimlik-cahillik, dağlık-ovalık manaları da verilmektedir. Bu ve benzeri ya da başka manaların verilmiş olması, Kur’an’ın cihan şümul oluşunun bir göstergesidir.

Bütün canlılar, yani bitkiler, hayvanlar ve insanların başlangıcı tek hücredir. Hepsi de hayata tek hücre ile başlarlar. Tabiî o tek hücre, iki küçük yapının birleşmesiyle hasıl olmuştur. O küçük yapının birisi anneden biriside babadan gelmiştir. Bunlara gon, ya da gamet denir. Bu gamet dişide yumurta hücresi, erkekte ise sperm olarak adlandırılır. İnsanda normal her bir hücrede 46 kromozom varken, bu yumurta hücresi ve spermlerde kromozomlar yarıya inmiştir. Yani bunlarda 23’er adet kromozom vardır. Bu iki gametin birleşmesiyle tek hücreli 46 kromozomlu zigot hâsıl olur. Bu zigot arka arkaya bölünür. Önce iki, sonra dört, sonra sekiz şeklinde bölünmeye devam eder. Belli bir büyüklüğe ulaşınca, hücreler arasında, alacağı vazifeye göre farklılaşmalar başlar. Bir kısım hücreler gözü verirken, bir kısmı kalbi, diğer bir kısmı ayakları ve vücudun diğer organlarını vermek üzere değişikliğe uğrar. Bu bölünmelerde genetik yapı özellikleri aynen aktarılır. Yani bütün vücut hücreleri 46 kromozomludur. Canlı belirli bir olgunluğa ulaşınca eşey hücrelerinin kromozomları yarıya iner ve Allah’ın izniyle, az önce zikredilen yumurta ve sperm gametlerini verir.

Burada gametlerin teşekkülünde dikkat çeken bir husus vardır. Erkeğin hücrelerindeki 46 kromozomun birisi, cinsiyet kromozomu olarak adlandırılır ve kromozom yapısı XY ile gösterilir. Dişideki cinsiyet kromozomu ise XX şeklindedir. Bu eşey hücreler ikiye bölünüp kromozom sayıları yarıya inince, erkekte meydana gelen spermlerin yarısının kromozomu X, diğer yarısı da Y şeklinde olacaktır. Dişinin bütün yumurta hücrelerindeki kromozomlar ise X’dir. Canlıyı verecek olan zigot teşekkül ederken yumurta hücresiyle Y kromozomlu spermler birleşirse XY şeklinde genetik yapıya sahip olan erkek dünyaya gelecektir. Şayet yumurta hücresiyle X kromozomunun ihtiva eden sperm birleşirse, o zaman da XX genetik yapıya sahip dişi meydana gelecektir.

Bu üreme kanunu, bitkilerde de hayvanlarda da insanlarda da böyledir. Burada dikkat edilirse, meydana gelecek çocuğun kız ya da erkek olmasını tayin eden anne değil, babadır. Babanın Y kromozomlu spermleri erkek çocuğunun, X kromozomlu spermleri de kız çocuğunun teşekkülüne vesiledir.

Bir anda erkekte milyonlarca sperm meydana gelebilir; bunların yarısı Y, diğer yarısı da X kromozomuna sahiptir. Meydana gelecek çocuğun cinsiyeti, bu spermlerden sadece birtanesiyle tayin edilecektir. Bunlardan hangisinin görev alıp canlıyı teşkil edeceği, tamamen Allah’ın iradesine bağlıdır.

Embriyo safhasında çocuğun erkek veya kız mı olacağını anlamak mümkündür. Ancak, onun hayatta nasıl bir davranış sergileyeceği, asi mi, yoksa itaatkâr mı olacağı tayin edilemez. Onu sadece Allah bilir. Tıpkı, elma çekirdeğinde o elmanın nasıl bir çiçek açacağı, o çiçeğin rengi, ondan hangi renk, tat ve şekilde meyve teşekkül edeceği kayıtlı olduğu halde, o safhada tayin mümkün olmadığı gibi.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun