41 çörek otuna 41 ayet okumak diye bir şey var mı?

Tarih: 06.12.2022 - 20:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cuma günü ezan ile sala arasında 41 çörek otuna 41 Ayete’l-kürsü okunup saklanılırsa, edilen niyet kabul olur diye bir yazı okudum. Doğruluğu var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda bahsedilen hususun, sahih dinî kaynaklarda bir dayanağı bulunmamaktadır.

Ayetü’l-kürsî’nin fazileti hakkındaki bazı hadislerde Hz. Peygamber (asm) Efendimiz;  

- Kuran’da en büyük ayetin Ayetü’l-kürsî olduğunu (bk. Müslim, Müsâfirîn, 258),
- Yatağına girerken onu okuyan kimseyi Allah’ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını (bk. Buhârî, Vekâlet, 10),
- Bu ayetin içinde Allah’ın en yüce isminin bulunduğunu (bk. Müsned, 6/461)
- Ve Kuran ayetlerinin efendisi olduğunu (bk. Tirmizî, Fezailü’l-Kuran, 2)
haber vermiştir.

Rivayet tefsirlerinde yer alan bazı hadislerde de Ayetü’l-kürsî’yi okuyana Allah’ın hemen bir melek göndereceği, ertesi güne kadar bu meleğin onun iyiliklerini yazacağı ve kötülüklerini sileceği, farz namazların arkasından onu okuyanın da öldüğü zaman cennete gireceği ifade edilmiştir.

Bu hadislerde işaret edilen fazileti sebebiyledir ki Ayetü’l-kürsî namazların sonunda genellikle okunan bir ayettir. Aynı inançla namaz dışında da sık sık okunan ayetler arasında yer alır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun