Ayetü'l-kursî, mi'racda mı veya hangi olaydan sonra inmiştir?

Tarih: 15.05.2012 - 10:17 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Ayetü'l-kürsi, Bakara sûresinin tevhid akidesini anlatan 255. âyetinin adıdır. Bakara suresi ise, Medine’de inmiştir. Bu sebeple, onun Mekke’de vuku bulan mi'rac olayıyla ilgisini kuramıyoruz. Kaynaklarda bu ayetle ilgili bir sebeb-i nüzule rastlayamadık. 

- Adını, âyetin içinde geçen ve "taht, hükümranlık, ilim, kudret" gibi mânalara gelen “kürsî” kelimesinden almıştır. Nazillili Muhammed Hakkı, Âyetü'l-kürsî'nin fazileti hakkında doksan beş hadis ve ayrıca bu âyet için doksan üç isim tesbit ettiğini kaydettikten sonra, kendisinin önem verdiği bazı delillere dayanarak âyetin kırk kadar adını zikretmektedir. (bk. Hazînetü'l-esrâr, s. 125-138)
 
Tamamı on cümleden ibaret olan Âyetü'l-kürsî'de Allah Teâlâ'nın birliği, O'nun hay (daima diri) ve kayyûm (zâtı ile kaim) olduğu, uyuklama ve dalgınlık gibi beşerî sıfatlardan münezzeh olup kâinatı kendi tasarrufunda bulundurduğu, O'nun izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceği, bilgisinin ezel ve ebedi kuşattığı, kudretinin arz ve semaları kapladığı ve zâtının çok yüce olduğu bildirilerek, tevhid inancının esasları açık bir şekilde ifade edilmiştir.
 
Âyetü'l-kürsî’nin fazileti hakkındaki bazı hadislerde Hz. Peygamber (asm) Kur'an'da en büyük âyetin Âyetü'l-kürsî olduğunu (Müslim, Müsâfirîn, 258), yatağına girerken onu okuyan kimseyi Allah'ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını (Buhârî, Vekâlet, 10), bu âyetin içinde Allah'ın en yüce isminin bulunduğunu (Müsned, 6/461) ve Kur'an âyetlerinin efendisi olduğunu (Tirmizî, Fezâ'ilü'l-Kur'ân, 2) haber vermiştir. 
 
Rivayet tefsirlerinde yer alan bazı hadislerde de Ayetü'l-kürsî'yi okuyana Allah'ın hemen bir melek göndereceği, ertesi güne kadar bu meleğin onun iyiliklerini yazacağı ve kötülüklerini sileceği, farz namazların arkasından onu okuyanın da öldüğü zaman cennete gireceği ifade edilmiştir.
 
Bu hadislerde işaret edilen fazileti sebebiyledir ki Âyetü'l-kürsî namazların sonunda genellikle okunan bir âyettir. Aynı inançla namaz dışında da sık sık okunan âyetler arasında yer alır. (bk. DİA İslam Ansiklopedisi, Âyetü'l-kürsî md.)
 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun