Eve girerken ve çıkarken hangi dualar okunur?

Tarih: 30.12.2017 - 01:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İhlas suresini ve Ayete-l-kursiyi eve girerken okumak sünnet mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evlerimiz dahil olmak üzere herhangi bir yere girerken veya çıkarken besmele ile başlamak sünnettir. Zira her hayırlı işe besmele ile başlamak sünnettir. 

Ayrıca Peygamber Efendimiz (asm)'den gelen bazı dualar da şöyledir:

“Sizden biriniz bir menzile indiği zaman şu duayı okusun: 'Eûzü bikelimâtillâhit tammeti min şerri mâ halaka / Yarattıklarının şerrinden Allah’ın tam kelimelerine sığınırım.' derse, o evden çıkıncaya kadar hiçbir şey ona zarar veremez.” (Buharî, Enbiyâ, 10. Müslim, Zikir, 54)

"Allahümme inni es'elüke hayre'l-mevlici ve hayre'l-mahreci. Bismillahi velecna ve bismillahi haracna ve'alellahi Rabbina tevekkelna / Allah'ım senden hayırlı girişler (girilen yerin hayrını) ve hayırlı çıkışlar (çıkılan yerin hayrını) istiyorum. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Yüce Rabbimiz Allah'a tevekkül ettik." (Ebu Davud, Edeb, 103)

"Allahümme inni e'uzü bike en edille ev üdalle, ev ezille ev üzelle ev azlime ev uzleme ev echele ev yüchele aleyye. / Ey Allah'ım! Hak yoldan sapmaktan, saptırılmaktan; ayağı kaymaktan kaydırılmaktan; zulmetmekten, zulme uğramaktan; cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan sana sığınırım." (Ebu Davud, Edep, 103)

“Evine girerken İhlâs okuyan kimsenin hane halkından ve komşularından yoksulluk defolur.” (bk.Taberani, el-Kebir, 2/340; Suyuti, ed-Durruru’l-Mnesur, 8/673)

Hafız Heysemi, eve girerken İhlâs okumakla ilgili hadisin senedinde yer alan Mervan b. Salim el-Gifari’nin “metruku’l-hadis” (hadisleri kabul edilemez) bir ravi olduğunu bildirmek suretiyle bu rivayetin zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 10/128/ h.no: 17075)

Eve girerken veya çıkarken Ayetü’l-kürsi de okunabilir.

Her ne kadar hadis kaynaklarında bir bilgi bulamadıysak da bazı tefsir ve nasihat kitaplarında şu anlamda bir hadis rivayeti var:

"Kim evinden çıkarken Ayetü'l-Kürsî okursa, Allah ona yetmiş bin melek gönderir. Bu melekler onun için istiğfar ve dua ederler. Eve dönüp içeri girdiğinde de Ayetü'l-Kürsî okursa Allah onu fakirlikten uzaklaştırır." (bk. Salebi, Keşf, Bakara 255. ayetin tefsiri; Safvuri, Nüzhetu'l-Mecalis, 1/40)

Ancak, bu rivayetin sıhhati hakkında bir bilgi bulamadık.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun