“Üzerinde Allah yazan hiçbir kağıt yoktur ki, yere atılsın da Allah meleklerini gönderip onu, onların kanatları altına almasın.” anlamına gelen söz hadis midir?

Tarih: 30.09.2011 - 04:38 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ali’den rivayet edilen bu hadisin tercümesi şöyledir:

“Üzerinde Allah yazılı olan herhangi bir kağıt yere atıldığında, mutlaka Allah meleklerini gönderir de onlar onu kanatları altına alıp himaye eder ve takdis ederler/kutsarlar. Nihayet  Allah veli kullarından birini gönderir de onu yerden alıp kaldırır."

"Ve yine kim Allah´ın isimlerinden birinin yazılı olduğu bir kağıdı yerden kaldırırsa, Allah da onun ismini illiyyînde (yücelerdeki meclislerde) yükseltir. Ve anne babası kafir de olsa onlardan azabı hafifletir.”

İmam Taberanî, “Bu hadis Hz. Ali’den sadece bu senetle rivayet edilmiştir. Bunu da sadece Zuheyr b. Abbad rivayet etmiştir.” demek suretiyle rivayetin zayıf olduğuna işaret etmiştir(bk. Taberanî, el-Mu´cemü´s-Sağir, Beyrut, 1405/1985, 1/247).

Hafız Heysemî de bu hadisin senedinde yer alan “Hüseyin b. Abdulgaffar” adındaki şahsın “metruku’l-hadis”, yani "hadis alimleri tarafından rivayetine itibar edilmeyen bir kimse" olduğunu belirtmek suretiyle bu rivayetin sahih olmadığına işaret etmiştir (bk. Hayesemî, Mecmau’z-zevaid, 4/169).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun