Zinanın aile kurumuna zarar vermesi nasıl temellendirilmektedir?

Tarih: 18.06.2015 - 04:19 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zinanın dinindeki hükümlerine dair ne zaman yüzeysel bir araştırma yapsam iş sürekli zinanın nesli telef ettiği, aile kurumunu yok ettiği noktasına geliyor. Zinanın çirkin olmasını da buna bağlarlar. Fakat ben bir noktayı anlamakta sıkıntı çekiyorum. Evlilik dışı cinsel ilişkiye girmenin insanın evlenme şevkini kırdığı hangi gözlemlenebilir bir temele bağlanmaktadır?
- Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın zinayı ‘çirkin’ bir iş olarak belirtmesi biz müminler için cevap olarak yeter fakat bu inanma bazında olur. Bu durum Allah'ın varlığı ve yokluğu gibi varsayımsal, gaybi bir mesele değil ki. Cinsi münasebetler her gün her saat, her dakika -eğer yapılacak olsa- gözlenebilir, kanıtlanabilir bir nitelikte. Bundan dolayı, evlilik dışında yapılan cinsi münasebetlerin Cenab-ı Hakkın hükmü gereğince çirkin olmasına yönelik -eğer varsa- hangi sosyolojik, psikolojik vs. tespitler mevcuttur?
- Zina, insanın evlenme şevkini kıracak bir kırılmaya sebep oluyorsa, bundan evliliklerin yalnızca cinsellikten ve üremeden ibaret olduğunu mu çıkarmalıyız?
- Eğer böyle ise -ironik bir biçimde- aile ve evlilik kurumunu yok ettiği, anlamsızlaştırdığı iddia edilen zina olgusuna benzer bir şekilde evlilik, sadece şehveti teskin etme veya nüfusa artırma aracı olarak yine anlamsız bir hale gelmez mi?
- Kişinin, dünyaya bir çocuk getirme yükümlülüğü haricinde, cinsi münasebetlerinin kendisine sağladığı muhtelif faydalarından nasibini almasının dinimizce hoş görülmediği şeklinde bir intiba mı yaratılmaktadır?
- Bu konuyu ayetlerin ışığında rafine bir metodolojiyle etraflıca ele alan bir çalışma/lar veya araştırma/lar mevcut mudur?
- Lütfen yanlış anlamayın, amacım ukalalık etmek değil fakat tatmin edici cevap bulamadığımdan dolayı zihnimi kurcalayan bu meselenin bir nebze de olsun açıklığa kavuşmasını istememdir.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Maddi zehirler, nasıl ki bedeni ve içindeki organları harap ederse, manevi zehirler olan haramlar da öyle hayatı zehir eder, hayatın özel, ailevi ve toplumsal organlarını harap eder.

En büyük haramlardan olan zina da bu zehirlerden, virüslerden ve her şeyi yakıp yıkan ateşlerden biridir. Çünkü zina:

- Toplumun temel ve ana kurumu olan aile müessesesinin kutsiyetini zedeleyen, kurulmasını engelleyen, mutluluğunu gideren ve sonuç olarak da neslin bekasını tehdit eden en büyük bir haramdır.

- Toplumda kadın ticaretini başlatan, geliştiren ve topluma giderek artan oranda hayat kadınları salan bir zehirdir.

- Sebep olduğu ana-baba ve akraba şefkatinden yoksun, hırçın ve nesebi sahih olmayan çocuklarla toplumun problemlerini artıran bir virüstür.

- Bu günahı işleyenler arasında bile kin ve nefret doğuran, onların bağlı bulunduğu aileleri için de bir namus lekesi olarak ihtilaflara, kavgalara ve hatta cinayetlere sebep olan bir ateştir.

Özetle, zina her türlü ferdî, ailevî ve içtimaî/sosyal hayatı çökertici ve tövbesizler için ahiret azabına uğratıcı bir haramdır.

Bu kısa açıklamadan sonra, meşru ve gayrimeşru ilişkilerin durumunu şöyle açıklayabiliriz:

a) İnsan Nesli: Allah’ın insanları çift yaratmasındaki en önemli hikmetinin insan üretimi olduğunda şüphe yoktur. Bu üretim şeklinin belli bir kanuna/prensibe bağlanması kadar makul bir şey olamaz.

Dünyada hiçbir kimsenin, başkasının fabrikasında izinsiz mal üretmesine izin verilmez.

b) Mülkiyet: Sıradan bir malın üretimi için kişinin mülkü olan bir fabrikaya ihtiyaç varsa, insan neslinin üretimini yapanların kendilerine ait bir mülkte (meşru evlilik dairesinde) çalışmaları gerekmez mi?

c) Anarşi: Bütün hak dinler, insanları anarşiden kurtarıp belli bir disiplin altında hayat sürmelerini amaç edinmiştir. İçki içerek aklını zayi etmek, hırsızlık yaparak başkasının malını gasp etmek bir anarşi olduğu gibi, zina ederek insan neslini karıştırmak daha büyük bir anarşidir.

d) Hak-Hukuk: Aile hayatı, insanların onuruna yakışacak şekilde hak hukuku sağlayan bir sorumluluk kurumudur.

Eşlerin karşılıklı insan hakları, miras hukuku, eğitim hakkı, geçim hakkı gibi haklar ancak meşru bir evlilikle tahakkuk eder. Zina serbest bırakılsaydı, bütün bu haklar zayi olurdu.

e) Fahişelik: Kur’an’da zina “fahişe” kavramıyla kötülenmiştir. Fahişe, çok çirkin, çok kötü, çok şenaatli söz veya fiil demektir.

Kur’an’da zina için bu kavramın kullanılması, onun çok yönden çirkin ve şeni bir eylem olduğunu göstermek içindir. Eşlerin arasının bozulmasına, ailelerin dağılmasına, adamların öldürülmesine sebep olması bu şenaatin birer göstergesidir.

f) Kötü Yol: Kur’an’da zina için fahişe ile birlikte “kötü yol” ifadesi de kullanılmıştır.(İsra, 15/32) Bu da zinanın akıl ve tefekkürle öğrenilebilen pek çok kötü yanlarının olduğuna işarettir.

Evet, zinanın saydığımız bu kötülükler yanında, her insanın yaratılıştan kendisinde var olan namus duygusunu, insanlığın fıtrat yolunu da zedeleyen bir kötülük olduğunda şüphe yoktur.  

Hz. Peygamber (asm) bu hakikati bir münasebetle çok güzel anlatmıştır. Rivayete göre, bir genç gelir ve: “Ya Rasulellah, zina için bana izin ver, çünkü tahammül etmem mümkün değil.” der. Orada bulunanların reaksiyonu çeşitli olur. Kimisi o gencin ağzını kapamak ister ve “Resulullah’a karşı böyle terbiyesizce konuşma!” imasında bulunur. Kimisi onun eteklerinden tutup çeker. Kimisi de suratına bir tokat vurmak niyetindedir. Ancak Hz. Peygamber bütün bu olumsuz davranışlara karşı -her zaman olduğu gibi- çok şefkatli ve pek hikmetli bir yol takip eder. O genci dinler, sonra da yanına çağırır, dizlerinin dibine alır ve oturtur. Buraya kadar olan muamelesiyle zaten onu büyülemiştir ve bu gence sorar:

- Böyle bir şeyin senin annenle yapılmasını ister miydin?
- Anam babam sana feda olsun, Ey Allah’ın Resulü, istemezdim.
- Hiçbir insan da annesine böyle bir şey yapılmasını istemez.
- Senin bir kızın olsaydı, ona böyle bir şey yapılmasını ister miydin?

- Canım sana feda olsun, Ya Rasulellah, istemezdim.
- Hiçbir insan da kızı için böyle bir şey yapılmasını istemez.
- Halanla veya teyzenle böyle bir şey yapılmasını ister miydin?

- Hayır, Ya Rasulellah, istemezdim.
- Kız kardeşinle bir başkasının zina yapmasını ister miydin?
- Hayır, hayır, istemezdim.
- Hiç kimse de halasıyla, teyzesiyle ve kız kardeşiyle zina edilmesini istemez.

İşte, bu şekilde akıl ve mantık yoluyla Resulullah (asm) genci ikna etmiş ve elini bu gencin göğsüne koyarak şöyle dua etmiştir:

“Allah’ım, bunun günahını bağışla, kalbini temizle ve namusunu muhafaza eyle.” (Müslim, Fedâilü’s-Sahabe, 131)

İlave bilgi için tıklayınız:

Cinselliği yanlış kullanmanın ve fuhşun zararları nelerdir? Allah'ın gazabına sebep olur mu?
Zina niçin haramdır? Kimseye zararı dokunmasa, zina niçin haram olsun ki?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun