Zina yapmak isteyen genç, niçin zina isteğinden kolayca kurtuluyor, garip değil mi?

Tarih: 26.02.2019 - 20:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz Peygamber (s.a.v)'a gelip de zina yapmak isteyen gence Peygamberimiz elini göğsüne koyuyor ve zina isteğini alıyor. Genç de bir daha zina yapmayı istemiyor.
- Fakat bizlerin bulunduğu toplumda bir sürü çıplaklık kol gezerken, bizim göğsümüze elini koyup da Allah'a dua eden veya mucize gösterip yardım eden bir peygamber yok, o genç zina imtihanını bu şekilde atlatırken hatta atlatamadığı halde bir de utanmadan Peygamberimizden bunun için izin isterken biz niçin bu sınava tabi tutuluyoruz?
- Bizim neden nefsimizden bu istek silinivermiyor, diyor lümmei şeytan?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Önce, teşhis koyduğumuza göre, bu telkinleri yapan lümme-i şeytaniyedir. En büyük düşmanımız olan şeytanın bu lümme kulübeciğinden geldiğini bildiğimiz bu sese kulak vermemek gerekir. Mümkün olduğunca en kısa sürede bu iletişim hattını iptal etmeliyiz. Hiç olmazsa nefis, vehim ve hayal telefonumuzun fişini çekmeliyiz ki, bu gibi parazitleri duymamış olalım.

- İslam dini kıyamete kadar emir ve yasaklarıyla devam edeceğine göre, Hz. Peygamber (asm)’i görmeyenler, görenlerden yüz binler kat fazladır. Mesele yalnız Hz. Peygamber (asm)’i görüp görmeme meselesi değildir. Mesele iman meselesidir. İmanın kuvveti nispetinde insan Allah’tan korkar. Allah’tan korktuğu nispette, isyan ve günahlardan kaçar. Bu kaçış aynı zamanda cehennemden uzaklaşma anlamına gelir.

- Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi onlarca insan Hz. Peygamber (asm)’i gördükleri halde, imansızlık çukurundan çıkamadılar. Buna mukabil, onlarca yıl sonra gelen nice insanlar, iman ve takvaları ile cennetin kapılarını aradılar ve araladılar.

Bu sebeple, bu asırda olmamız din imtihanı açısından bir mazeret olamaz.

Hülasa: Birçok sahabi hiçbir mucize görmeden iman etmiştir.

Biz bugün sahabelerin gördüğü mucizeleri, Hz. Peygamber (asm)’ın ahlakını yakından öğrenmiş bulunuyoruz.

Konunun özetini Bediüzzaman Hazretlerinden dinleyelim:

"Sahabeler o zamanda, efkâr-ı âmme-i âlem hakaik-i İslâmiyeye muarız ve muhalif iken; -sahabeler- yalnız suret-i insaniyede Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı görüp, bazen mucizesiz olarak, öyle bir iman getirmişler ki; bütün efkâr-ı âmme-i âlem, onların imanlarını sarsmıyordu. Şübhe değil, bazısına vesvese de vermezdi."

"Sizler iseniz kendi imanınızı, sahabelerin imanlarıyla müvazene ediyorsunuz. Bütün efkâr-ı âmme-i İslâmiye, imanınıza kuvvet ve sened olduğu halde; Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın şecere-i tûbâ-i nübüvvetinin çekirdeği olan beşeriyeti ve suret-i cismaniyesini değil, belki umum envâr-ı İslâmiye ve hakaik-i Kur'aniye ile nurani muhteşem şahs-ı manevîsini bin mu'cizat ile muhat olarak akıl gözüyle gördüğünüz halde, bir Avrupa feylesofunun sözüyle vesveseye ve şübheye düşen imanınız nerede? Bütün âlem-i küfrün ve Nasara ve Yehud'un ve feylesofların hücumlarına karşı sarsılmayan sahabelerin imanları nerede?"

"Hem, sahabelerin kuvvet-i imanlarını gösteren ve imanlarının tereşşuhatı olan şiddet-i takvaları ve kemal-i salahatları nerede?"

"Ey müddei! Senin şiddet-i zafından, feraizi tamamıyla senden göstermeyen sönük imanın nerede?" 

"Amma hadîste vârid olan ki, 'Âhir zamanda beni görmeyen ve iman getiren, daha ziyade makbuldür.' mealindeki rivayet, hususî fazilete dairdir. Has bazı eşhas hakkındadır. Bahsimiz ise, fazilet-i külliye ve ekseriyet itibariyledir." (bk. Sözler, Yermi Yedinci Söz'ün Zeyli, s. 494)

İlave bilgi için tıklayınız:

Zina etmek isteyen gence Peygamberimizin yaptığı tavsiye ile ...
''Gençliğin taşkınlığına kapılmadan kendini ibadete verip isyan etmeyen gence, Allahu Teâlâ hoşnutluk duyar.” diye bir hadis var mıdır?
Nefisle cihad nasıl olmalı ve cinsel baskıdan kurtulma çaresi nedir?
Kıyamet günü Arş'ın gölgesinde gölgelenecek olan yedi grup kimlerdir? Hangi özellikler buna neden olmaktadır?
Gençken mi, yaşlıyken mi ibadet etmek? Peygamberimiz'in gençliğe verdiği önem?Gençliğin verdiği hevesatlardan kurtulma yolları?
Ahir zamanda genç olmak?
İnsanların en hayırlısı gençken yaşlı gibi görünmek isteyendir,...
Gençliğin Tehlikelerinden Sakınınız
En Hayırlı Gençler.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun