Zina eden kadın ne kadar iddet bekler?

Tarih: 27.05.2023 - 12:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zina eden karısıyla bir hayız müddeti beklemeden cinsi münasebette bulunması caiz midir?
- Ben Reddü’l-muhtar isimli eserde okudum ama anlayamadım.
- Bazıları şöyle diyor "Zina eden karısıyla bir hayız müddetçe beklemedikçe cinsi münasebete (haramdır) giremez, çünkü gebe ihtimali vardır.
- Bazıları da "Zina eden karısıyla bir hayız müddeti beklemesi müstehaptır, iyidir" diyor.
- Bu konuya bir açıklık getirebilir misiniz, hangisiyle fetva veriliyor ya da bunlar doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir kimsenin zina ettiği bilinen bir kadınla evlenmesi -âlimlerin büyük çoğunluğuna göre- caizdir. Şayet bu kadın evliliğinden en az altı ay geçtikten sonra doğum yaparsa, bu çocuğun babası kadının evlendiği adam kabul edilir. Çünkü gebeliğin en kısa süresinin altı ay olduğu konusunda görüş birliği vardır. Aksi takdirde çocuğun nesebi belirlenmemiş olur. (bk. Vehbe Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 9/6648)

Zina etmiş bir kadının iddeti konusunda üç görüş vardır:

a) Hanefi ve Şafiilere göre, zina eden kadının iddet beklemesi gerekmez. 

Bunların dayanağı: Buhari’nin rivayet ettiği “Çocuk yatağa aittir, zina eden erkeğe ise taş vardır.” (Buhari, Feraiz, 18, 28; Fethu’l-Bari, 4/292)

b) Malikilerin bir kavline ve Hanbelilere göre ise, zina eden kadın da -hamile olsun olmasın her iki durumda da- boşanmış kadının iddeti gibi üç hayız süresi bekler. 

c) Malikilerin diğer bir görüşüne göre, böyle bir kadın yalnız bir ay iddet süresinin bekler. (bk. el-Mevsuatu’l-Fıkhıyetu’l-Küveytiye, 29/337-338)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun