Zina eden kadın iddet bekler mi, beklemeli mi?

Tarih: 03.04.2012 - 08:58 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İddet; İslâmî ıstılahta: "Sebebi bulunduğu zaman, kadının bilinen bir vakti beklemesine iddet denir." tarifi esas alınmıştır.

Feteva-ı Hindiyye'de şu hüküm kayıtlıdır:

"İddet, malûm olan bir zamanı beklemektir. Hakiki veya şüpheli nikâhın sona ermesinden sonra, kadına lazımdır. Cinsi temasta bulunmak (cima etmek) veya ölüm sebebiyle te'kid edilmiş olur. Bir kimse geçerli olan bir nikâhla bir kadınla evlense, onunla cinsel ilişkide bulunduktan ya da sahih halvette bulunduktan sonra boşasa, kadına iddet gerekir."

"Ancak zina eden kadına iddet gerekmez. Bu İmam-ı Azam Ebû Hanife (rh.a) ile İmam-ı Muhammed'in içtihadıdır. Tavahi Şerhinde de böyledir."
(Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 1/526).

Zina eden kadına iddet gerekmez hükmüne, “Çocuk yatağa (yatak sahibine) nisbet edilir, zinakâr için ise (nesepten) mahrumiyet vardır.” (Buhârî, Büyû', 3; Müslim,  Radâ', 36, 37) hadisini delil getirmişlerdir.

Bununla beraber, zina eden kadının rahminin temizlenmesi gerekçesiyle bir veya üç âdet görünceye kadar beklemesi gerektiği görüşünde olan fakihler / âlimler de vardır. Bu sebeple ihtilaftan kurtulmak için en az bir adet görünceye kadar beklenmesi uygun olur.

Eğer kadın zinadan dolayı hamile kalmışsa, bunu evleneceği kişiye mutlaka söylemesi gerekir. Zira kadın, zina ettiği kişinin dışında başka bir erkekle evlendiğinde, kıyılan nikah geçerli olmakla beraber, doğum yapıncaya kadar cinsî yakınlıkta bulunmaları caiz olmaz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Çok fazla zina yapan bir insan, sonra tövbe edip af dilerse, doğru yolu bulursa af olunur mu?..

Zina yapan birisinin, zina yapmayan birisi ile evlenmesi caiz midir?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun