Kocası izin vermediği için, babasını ziyaret etmeyen kadınla ilgili hadis sahih midir?

Tarih: 08.03.2013 - 09:28 | Güncelleme:

Soru Detayı

Youtube da ''Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları.'' adlı videoda bir hadis duydum. Hadis şöyle:

"Bir adam sefere çıkarken hanımına der 'Üst kattan alt kata inme.' Alt katta kadının babası oturuyordur. Kadın Peygamberimiz (sav)'den izin ister. Peygamberimiz 'Kocanın sözünü dinle.' der. Kadının babası vefat eder, kadın yine Peygamberimiz'den izin ister, Peygamberimiz yine 'Kocanın sözünü dinle.' der. Daha sonra kadının babası defnedilirken Peygamberimiz kadına haber yollar: 'Kocanın sözünü dinlediğin için, Allah babanın günahlarını affetti.' der." 

- Böyle bir hadis var mıdır? Varsa hadis tevatür müdür, zayıf mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadisi Taberani el-Evsat’ında (7/302)  -Hz. Enes’ten zayıf bir senetle- rivayet etmiştir. Sonra İmam Gazali de buna İhya’da (2/57) yer vermiştir.

Zeynu’l-Iraki bu hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. (bk. Irakî, tahricu ahadis’l-İhya/birliktedir, 2/57).

Hafız heysemi de bu hadisin senedinde zayıf bir ravinin olduğunu söyleyerek rivayetin zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 4/313)

Kur'ân, anne-babaya itaati Allah'a kulluktan sonra sayar. Pey­gamberimiz de hadislerinde Allah'ın rızasının anne-babasının rıza­sına bağlı olduğunu bildirerek, onların haklarına riayet etmeyi tav­siye eder.

Anne-baba hakları, kişiler bekârken devam ettiği gibi, erkek veya kız ev­lendikten sonra da kopmadan sürüp gider.

Erkek, ev bark sahibi olduğu için anne-babasını ihmal edemediği gibi, kadın da koca­sının izin vermediğini ileri sürerek anne-babasını ziyaretten uzak kalamaz.

"Sılâ-i rahim" adı verilen akraba hakları farz bir ibadettir. Yani na­maz kılmak, oruç tutmak, haram işlememek nasıl farzsa, akraba haklarını gözetmek de öyle bir farzdır. Erkek ol­sun, kadın olsun, bu farzı ihmal ettikleri zaman önemli bir hu­kuku çiğnemiş, kulluk vazifesini hakkıyla yapmamış olur. Böyle bir konuda erkek hanımının engellemelerine sığınamayacağı gibi, kadın da beyinin izin vermemesini bahane olarak gösteremez.

Fıkıh kitaplarında kocanın, hanımının anne-baba ve akrabala­rını ziyaretini yasaklayamayacağı kaydedilir. Çünkü sıla-i rahim farz olduğundan, erkek, hanımının bu farzı iş­lemesine engel olamaz.

Bu nedenle İslam'ın genel hükmüne göre, kadının anne babasını hastalığında ve özellikle ölüm hastalığında, kocası izin vermese bile, evinden ayrılabilir ve onları ziyaret edip bakımlarını yapabilir. Hatta anne babası gayri müslim de olsa, böyle bir durumda ziyaret edebilir. (bk. Ömer Nasuhi, Hukuk-u İslamiye, 2/174)

Anne babası bakıma muhtaç olan bir kadının, eşinin rızasını alarak bu hizmeti yapması en güzelidir. Anne babası hasta olup, bakacak kimse bulunamazsa, kocası izin vermese de gidip hizmetleri yapar. (Bezzâziyye; Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 1/341)

Ayrıca bir erkek, eşinin anne-babasını haftadan haftaya gelmelerine ve gelemedikleri taktirde eşini her hafta anne-babasını veya varsa eğer önceki kocasından olan çocuklarını gidip ziyaret etmeye engel olamaz. Çünkü ziyaret etmemek, akrabalık bağlarının kopmasına neden olacağından caiz değildir. (bk. Ömer Nasuhi, Hukuk-u İslamiye, 2/165)

Bu haftalık ziyaret, anne-babanın oturdukları yerin yakın bir mesafede olduğu sürecedir. Aynı köy, kasaba ve şehir gibi...

Böyle bir ziyaret anne-babanın bakıma muhtaç olmayacak bir du­rumda olmaları halindedir. Anne-baba bakıma muhtaçsalar, hasta veya düşkün bir durumda ise­ler, bakacak başka birisi de yoksa, kadın, kocası izin versin vermesin gidebilir. Ve ihtiyaç olduğu kadar kalabilir.

Bu durumda zor kullanarak engel olan erkek büyük bir günah iş­lemiş olacağından, ağır bir sorumluluk altına girmiş olur.

Kocası izin vermese de bir kadın, kardeşi, amcası, teyzesi, halası gibi yakın akrabalarını yılda bir, başka bir görüşe göre ayda bir gidip ziyaret edebilir. Çünkü âyetlerde haklarını gözetme sırası, anne-babadan sonra ya­kın akrabaya gelir. Onlara gidip gelmek, bağları devam ettirmek farz bir ibadettir. İhmal edildiği takdirde büyük bir vebal altına girilmiş olur.

Eğer soruda geçen hadisin sahih bir yönü varsa, bu durum Peygamber Efendimiz (asm)'in o kadına özel bir emri şeklinde anlaşılabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun