Zina cezası olarak hem kırbaç hem de recmi emretmek nasıl olur? Bir suçun cezası belliyken Kur?an?da olmayan bir şey çıkarıp başka ceza uygulamanız Kur?an?a aykırı değil mi?

Tarih: 18.08.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuyla alakalı sitemizde önemli bilgiler vardır. Biz burada sadece birkaç noktanın altını çizmekte yarar olduğunu düşünüyoruz.

Recim ayeti olarak rivayetlerde söz konusu edilen ifadeler, bir açıklama mahiyetinde iken yanlışlıkla ayet olarak algılanmış olabilir. Söz konusu ifadeler, Kur’an’ın belagatına fazla uymadığı intibaını vermektedir. Bu açıdan da dikkat çekicidir.

Kur’an’ın, Hz. Peygamber (a.s.m) ile Hz. Cebrail arasında en son mukabelesinin yapıldığı zamana kadar -pratikte gerçekten böyle bir şey olsun, olmasın- bazı ayetlerin neshedilerek hem mana hem de metin olarak ortadan kalkmasında herhangi bir sakıncanın olduğunu düşünmemek gerekir.(krş. İbnu’l-Cevzî, Nevasihu’l-Kur’an, 110-113). Fakat “en son arz”dan sonra Kur’an’ın herhangi bir kelimensin bile değişmediğine inanmak lazımdır.

Şunu da unutmamak gerekir ki, şer’î hükümlerin birinci kaynağı Kur’an ise ikinci kaynağı da sünnettir. Bu husus İslam alimlerinin cumhuruna aittir. Dolayısıyla, Kur’an’da olmayan fakat sünnette olan bazı şer’î hükümlerin olduğunu kabul etmek gerekir. Namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetlerin önemli detayları sünnetle sabit olduğu gibi, miras hukuku, evlenme konusu ve benzeri bazı konularda Kur’an’da olmadığı halde sünnetle sabit olup da ümmetçe yürürlüğe konan hükümlerin varlığı bilinmektedir. 

Kur’an’da zina suçu için yalnız kırbaç olduğu halde, tarih boyunca recim cezası da uygulanmış ve bütün İslam hukukçuları tarafından benimsenmiştir.

Hz peygamberin, dört raşit halifenin ve daha sonra gelenlerin recim cezasını uyguladıkları sahih haberlerle sabittir. Bu gerçeğin zorunlu bir sonucu olarak İslam alimleri genellikle, Kur’an ve sünnetteki cezaları kategorize etmek durumunda kalmışlardır. Buna göre, zina cezası olarak Kur’an’da yer alan kırbaç cezası bekâr olan suçlular için, mütevatir olarak bize kadar gelen sünnette yer alan recim cezası ise evli olan suçlular için kabul edilmiştir.(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 6/38-40).

Marjinal bazı görüşlerin dışında, “kırbaç ile recimin bir arada olmayacağı hususu” dört mezhebin ittifakıyla sabittir.(bk. a.g.y).

İlave bilgiler için tıklayınız:  

RECM.

Recm ayeti ver mı, Hz. Peygamber (asv) kimleri recmettirdi?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun