Zekat bütün sadakaları kaldırdı mı?

Tarih: 26.06.2021 - 12:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zekat bütün sadakaları kaldırdı sözü hadis mi, hadis ise nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Dahhak, Ebu Cafer, bir rivayette ise İbn Abbas’a nispet edilen bazı rivayetlere göre. “Zekat ayeti her türlü zekatı, oruç ayeti her türlü orucu, kurbanla ilgili ayetler de her türlü kurbanı nesh etmiştir.”

Benzer bir rivayet Hz. Peygamber (asm) Efendimize de isnat edilmiştir.

Ancak bu rivayette geçen Müseyyeb b. Şerik, rivayeti kabul edilmeyen bir kişidir.

Bu ifadelerden kastedilen ise, bu ayetlerden önce farz olan (sünnetle) bu nevi ibadetler -eğer varsa- neshedilmiş demektir. Yoksa farz ibadetler dışında sünnet olan namaz, oruç, zekat, kurban gibi ibadetlerin neshi söz konusu değildir.

Kaynaklar:

- Ebu Hafs Ömer b. Ahmed b. Şahin, en-Nasihu ve'l-Mensuh mine'l-Hadis, Beyrut, 1992, s. 65.
- Ebu Ubeyd, en-Nasih ve'l-Mensuh fi'l-Kuran, s. 34.
- Nehhas, en-Nasihu ve'l-Mensuh, 2/323; 3/25.
- Mekki, el-İzah li-Nasihi'l-Kur'an ve Mensuhih, s. 182.
- Ebu Bekr İbnu'l-Arabi, Ahkalmu'l-Kuran, 1/11.
- İbnu'1-Cevzi, Nevasihu'l-Kur'an, s. 42.
- Sait Şimşek, İki Mesele, s. 97; Günümüz Tefsir Problemleri, s. 175.
Veysel Güllüce, Kuran'da Nesh Edilmiş Ayet Var mıdır, EKEV Akademi Dergisi Yıl 10 sayı 26 Kış 2006.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun