Yasin suresi 60. ayette geçen "şeytana kulluk etmek"ten maksat nedir?

Tarih: 23.07.2011 - 11:02 | Güncelleme:

Soru Detayı
"Ey Âdemoğulları! Size 'Şeytana kulluk etmeyin, o sizin için apaçık bir düşmandır; bana kulluk edin, doğru yol budur.' dememiş miydim?" (Yasin, 36/60-61) - Bu ayetleri açıklar mısınız?.. - Burada geçen "şeytana kulluk etmek" ifadesini nasıl anlamalıyız?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yasin Suresi, 60-61. Ayetler:

"Ey Âdemoğulları! Size 'Şeytana kulluk etmeyin, o sizin için apaçık bir düşmandır; bana kulluk edin, doğru yol budur.' dememiş miydim?"

Ayetlerin Açıklaması:

Şeytana kulluktan maksat, onun kışkırtmalarına kapılmak ve telkinlerine uymak, Allah'a isyan teşkil eden buyruklarını yerine getirmektir. (Taberî, XXIII, 23; İbn Atıyye, IV, 459) Başta şirk ve inkarcılık olmak üzere günahları bağışlanmayanların işitecekleri azara değinilen bu âyetlerde, kendilerine verilen cezanın yadırganacak bir şey olmadığı, şeytana kulluk edilmeyip yalnız Allah'a kulluk edilmesi gerektiği konusunda vakti zamanında gerekli uyarıların yapılmış olduğu belirtilmektedir. (bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu: IV/448-449.)

Suç ve günahlar ortaya çıkıp suçlular cehenneme sevkedilirken, Allah onlara, dünyada yapılan uyarıyı bir daha hatırlatıp, kendi iradeleriyle ken­dilerini böylesine elim sonuca getirdiklerini bildirir.

İblîs'in, kâinat plânın­da ne hikmetle yaratıldığını peygamberler yeterince açıklamış; insanın ya­ratılmasından maksadın Cenâb-ı Hakk'ı bilip O'na ibâdet etmek olduğu­nu çok açık şekilde belirtmişlerdir. O bakımdan akıl ve irâdesini kullanma­yıp onları nefislerinin emrine verenler, bu uyarıya iltifat etmemişler, hakka sırt çevirip hilkatlerinin amacının dışına çıkmışlardır.

İşte kıyamet gününde sadece cehenneme atılmakla kalınmıyor, bir de kınanıp azarlanıyorlar. Zira Allah'a kulluk, insan için nihaî gaye ve değiş­meyen yoldur; aynı zamanda yaratılışının hikmet ve amacıdır. (bk. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 10/5063.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun