Ya-Sin, Sümerlerin ay tanrısından mı geliyor?

Tarih: 21.06.2022 - 06:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ateist biriyle konuşurken şunu dedi: Sümerlerin inandığı ay tanrısı (Sin) varmış. Güya Kuran’daki Ya-Sin de oradan geliyormuş. Ne diyeyim?
- Ateist birinin bana yönelttiği soruya cevap vermedim. Sizden alacağım cevabı ona söyleyeceğim.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, Kur'an’da olan bir hakikat, daha önceki dinlerde de varsa, ondan kopyalandığını değil, her ikisinin de kaynağının bir olduğunu ve vahye dayandığını gösterir.

Demek ki, sorunun cevabı açıktır: 

Eski dönemlerde birbirleriyle ilişki kurmuş olmaları imkânsız olan bu toplumların yazıtlarında aynı olaydan bahsedilmesi, aslında bu insanların bir ilahi kaynaktan bilgi aldıklarını gösteren açık bir kanıt durumundadır.

Bu gerçeği görmeyen veya görmek istemeyen bazı inkârcıların genel karakterlerinde yerleşen en önemli palavralardan biri de “Kur'an-hadis ve diğer İslami Literatürde yer alan bazı kelime, cümle ve ifadelerin eski kültürlerden kopyalandığı” şeklindeki ifadelerdir. Özellikle medeniyetleriyle nam salmış, Babil, Sümer ve kadim Mısır gibi coğrafyalardan alıntı yapıldığını söylerler. Ve bunlar hakkında kesin bir kanıt da gösteremezler.

Farzımuhal böyle bir benzerlik olsa bile, bunun bir alıntı olduğunu kanıtlamak ilmen mümkün değildir. Örneğin bize gelen bir soruda “parmak izleri” konusunun İslam’dan önce de bilindiğini -güya- kanıtlamak için gösterilen delil şu idi:

“Çin’de bazı mağaraların duvarlarında el ayasını gösteren çamurdan yapılan figürler bulunmuştur. Dışarıdan gelen yabancı, eliyle duvara yapıştırdığı çamurdan anlaşılıyordu…”

Komedyenlerin arayıp bulamadıkları komik bir sahne!.. Birisi de “Falan şairin şöyle bir sözü de Kur'an’ın şöyle bir ifadesine benzerlik göstermektedir. Acaba bu bir alıntı mı?” şeklindeki sorulardır. 

Mantık şu: Kur'an-ı Kerim, eski cahiliye dönemi şiir ve edebiyatı, kadim medeniyetlerden daha sonra gelmiştir. Benzerlik varsa, sonrakiler öncekilerden alıntıdır. Öyleyse Kur’an onların kopyasıdır!..

Böyle bir mantık yürütme, antikacılar çarşısında değil, hurdacılar deposunda da bulunmaz... Neden mi?

a) Eğer bu benzerlikler bir alıntıyı gösteriyorsa, milyonlarca eserlerde milyarlarca benzerlikler vardır. O zaman sonraki her bir eser bir öncekinin kopyası olması gerekir. Böyle bir ihtimalin ihtimal dışı olduğu ortadadır.

b) Altı bin küsur ayetten meydana gelen Kur'an’ın değerini bir “Sin” harfi ile düşürmeye çalışmak, Kur'an’a karşı zavallıca yapılan çırpınışların bir yansımasıdır.

c) Kur'an’ın gözle görülen, akılla müşahede edilen, milyonlarca allamenin mantık süzgecinden geçirilen, Allah’ın eşsiz kelamı olduğunu gösteren kırktan fazla mucizevi yönü vardır.

Kur’an manevi bir güneştir. “Güneş ise üflemekle sönmez, göz yummakla gece olmaz, gözünü kapayan kendine gece yapar.”

İlave bilgi için tıklayınız:

Bütün dinler Sümer kökenli olabilir mi?

Kur'an'ın mucizelik yönleri kırk tanedir deniliyor; bunu nasıl anlamak ...

Kur'an mucizeleri nelerdir; örnekler verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun