Ya Muhammed deyip iyileşen olmuş mu?

Tarih: 03.12.2023 - 20:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Böyle bir hâdise olmuş mudur?
Abdurrahman bin Sad anlatıyor: Ya Rasulallah! Diyor ki; “Bir gün Ömer’în oğlu Abdullah’la otururken ayağı kasılıp kaldı. “Ayağına ne oldu?” dedim. “Şuradan itibaren sinir toplandı”, dedi ben de dedim ki, “En çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin.” “Ya MUHAMMED!” dedi ve hemen ayağını uzattı.
- Böyle bir hadis var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Öncelikle ifade edelim ki, bir Müslüman, hastalıkların şifası için gerekli olan maddi ve manevi her türlü meşru sebebe riayet eder, bundan sonra tevekkül edip şifayı Allah’tan bekler, en sonunda şifa bulsun bulmasın, ne olursa olsun razı olup kanaat eder. Şifa bulmadıysa bununla yetinmez ve şifa aramaya devam eder.

- Tevessül: Vesile kılmak demektir. Allah’ın affına, yardımına veya başka bir isteğe nail olabilmek için kişinin kendi ile Allah arasına salih bir kulu koymasıdır. Yine “hürmetine istemek” ve “falan kulunun hürmetine” demek de bir tevessüldür.

Tevessül Ehl-i sünnet itikadında caizdir, vacip değildir. Yani kişi dilerse tevessül eder dilerse tevessül etmeksizin doğrudan Allah’tan ister. 

Sorudaki rivayet de tevessülü ispat eden bir kanıt olduğu için Vehhabi kardeşlerimiz ve onlar gibi düşünen bazı kimseler bu rivayetin zayıf olduğunu göstermek için büyük gayretler göstermişlerdir. 

Fakat başta -bu konudaki temayülü bilinen- İbn Teymiye olarak âlimlerin önemli bir kısmı bu rivayetin sahih olduğunu ispat etmeye çalışmışlardır. Mesela:

- İbn Teymiye bu hadisi sahih bir rivayet olarak “el-Kelimu’t-Tayyıb”(1) adlı eserinde zikretmiştir.

- İmam Nevevi, meşhur “el-Ezkâr”(2) adlı kitabında bu hadis rivayetini değişik yollarla rivayet etmiştir.

- Keza, Hafız el-Mizzi (3), Hafız İbn Asakir,(4), İbn Sad(5) bu hadisi sahih rivayet olarak değerlendirmişlerdir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Tevessül, ayet ve hadislere göre caiz midir?

Kaynaklar:

1) el-Kelimu’t-Tayyib, 1/172-174.
2) el-Ezkâr, 272, 916-918.
3) Tehzibu’l-Kemal, 17/142.
4) et-Tarih, 31/177.
5) Tabakat, 4/154.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun