Hastalık, yara konusunda en çok merak edilenler

1 Baras/abraş hastalığı ile ilgili hadis sahih midir?

Konuyla ilgili iki hadis rivayeti şöyledir:

“Aç karna hacamât (kan aldırma) daha faydalıdır. Onda şifa ve bereket vardır. Aklı ve hafızayı güçlendirir. Çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günü hacamât olmayın. Dikkatle takip edin pazartesi veya salı günü olun. Allah, Eyyûb (a. s.)’ı o gün belâdan kurtardı. O, çarşamba günü belâya maruz kalmıştı. Cüzzâm ve baras (abraş) ancak Çarşamba gündüzünde veya gecesinde zuhur eder.” (İbn Mâce, Tıb, 22)

“Çarşamba veya cumartesi günü hacamât olan kişi cildinde (baras) abraşlık görürse kendisini kusurlu bulsun.” (Hâkim, Müstedrek, V, 585, nr. 8306; Kenzu’l-Ummâl, X, nr. 28116)

Hadiste “çarşamba günü, gündiz veya gece abraş”ın olduğuna dair ifadesi, hastalığın ilk başlangıcı ile alakalıdır; hadisin ifadesinden öyle anlaşılıyor.

- İbn Mace'de geçen rivayet için Zevâid'de şöyle denilmiştir:

Zehebi, hadisin senedinde geçen Abdullah bin İsmet'in Said bin Meymûn'den rivayetinden söz ederken bunun meçhul olduğunu söylemiş, et-Tehzib'de de aynı şey ifade edilmiştir. Bu nedenle ilgili rivayet zayıftır.

- Hakim’in bu hadis rivayetinde çok zayıf/yaramaz bir ravi vardır. (bk. Zehebi, Telhis, Hakim ile birlikte, 4/454).

- Bu konuyla ilgili bir duayı şu anda veremeyeceğiz. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Amin!