Velid, Firavun'un kavmine yaptığından daha kötü, hadisi sahih mi?

Tarih: 07.01.2023 - 09:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu hadisin açıklaması nedir ve sahih midir?
- Said b. Müseyyeb (ra)’dan rivayet edilmiştir ki, Ömer b. Hattab'ın (ra) şöyle dedi; Peygamber (asm)’in hanımı Ümmü Seleme'nin (ra) erkek kardeşinden bir erkek çocuk doğdu ve ona Velid ismini verdiler. Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
 "Sen ona Firavun’un adını verdin, çünkü bu ümmet arasında Velid adında bir adam çıkacak ve o onlara, Firavun'un kavmine yaptığından daha kötü olacak." (Müsned Ahmed 109, Kitap 2, Hadis 27)
- Bu hadisin açıklaması nedir? Oldu mu yoksa bir son zaman kehaneti mi?
- Bu hadis de sahih midir ve bu hadisin anlamı ve açıklaması neydi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konu için bk. İbn Hanbel, 1/265, h.no: 109.

Soruda yer alan “Sen ona Firavun’un adını verdin...” şeklindeki ifade, hadisin asıl metninde şöyledir: “Siz ona Firavunlarınızın ismini verdiniz.”

Bu hadis rivayetinin zayıf hatta uydurma olduğu bildirilmiştir.

Hadisin tahkikini yapan Şuayb el-Arnavut (Talim, İbn Hanbel, a.g.y), yaptığı tahkikte, elde ettiği bilgileri şöyle sıralamıştır:

a) Said b. Museyyeb, Hz. Ömer’den hadis duymamıştır, onun için bu hadis zayıftır.

b) İbn Hibban, bu rivayetin batıl olduğunu bildirmiştir. (el-Mecruhin 1/125)

c) Zeynu’l-Iraki, bu hadisin mevzu olduğunu bildirmiştir. (bk. el-Kavlu’l-musedded, 4-5, 12,17)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun