Velayet-risalet ilişkisini açıklar mısınız?

Tarih: 24.06.2020 - 08:52 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِح۪ينَ  "O (Allah), salih kullarına sahip çıkar." (A'raf, 7/208)

Velayet, Allah'a doğru seyri (halktan Hakka gitmeyi), risalet ise Allah'tan insanlara mesajlarla tavzifi (Haktan halka gelmeyi) ifade eder. Her peygamberin aynı zamanda bir velayet yönü, yani Allah'a doğru bir seyrü süluku vardır. Peygamberin velayeti, O’nun derunî, manevî, irfanî mistik hayatını yansıtır. [bk. Özköse, (Heyet) Tasavvuf, s. 92]

Hatta Muhyiddin İbn Arabî gibi bazı zatlar “Velayet nübüvvetten üstündür.” demişlerdir. Bundan muratları, velinin peygamberden daha üstün olduğunu söylemek değil, her peygamberin velayet yönünün risalet yönünden daha üstün olduğunu ifade etmektir. [bk. Özköse, (Heyet) Tasavvuf, s. 441]

Said Nursi, bu meselede şöyle önemli bir tesbitte bulunur: “Velayet bir hüccet-i risalettir.” (Nursi, Mektubat, s. 443) Yani, veliliğin olması, peygamberliğin bir delilidir.

Hz. Peygamber (asm) son nebi olduğundan, bizlerin doğrudan bir peygamberi görme imkânımız yoktur. Ama velayet devam ettiğinden, bir kısım veli zatlara muhatap olabiliriz ve onlarda keramet ve ilham gibi sıra dışı bazı haller görebiliriz. Gördüğümüz bu keramet ve ilham, bizi risalette bulunan mucize ve vahyi daha iyi anlamaya sevk eder. Çünkü ateşe atıldığı halde yanmamak gibi sıra dışı bir durum bir peygamberde meydana gelirse mucize, bir velide meydana gelirse keramettir.

Öte yandan -faraza- veli bir zatın ilhamen gelecekle ilgili bir haberini duysak ve fiilen de gerçekleştiğini görsek, nebiye gelen vahyi çok daha rahat kabul ederiz ve netice olarak şöyle deriz: Velayet varsa risalet de vardır, keramet varsa mucize de vardır, ilham varsa vahiy de vardır…

Hatta tasavvuf ehli şu hükme varırlar: “Velinin kerameti, mensup olduğu peygamberin mucizesidir.” Yani Onun peygamberliğine bir delildir. Çünkü o velinin mazhar olduğu harika haller, peygamberin getirdiği esaslara uymakla gerçekleşmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun