Vakıa Suresi 7. ayette insanların üç sınıfa ayrılacağı bildirildiği halde, İnşikak Suresi 10. ayette iki sınıftan bahsedilmesi nasıl açıklanabilir? Kitabı arkadan verilenler kimlerdir?

Tarih: 22.02.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Önce şunu belirtelim ki, Vakıa Suresi'nde insanların üç gruba ayrılacağının bildirildiği doğrudur. Fakat, “Kitabın sağ, sol, ön” taraflarından alınacağına dair üçlü bir alış biçimi söz konusu değildir. Orada “Kitabı sağından alanlar, solundan alanlar” ve “önde olanlar/yarışı önde götürmüş olanlar” şeklinde bir taksimat vardır.

İnşikak Suresi'nde “kitabı arka tarafından verilen” ifadesi, tefsir kaynaklarında “solundan verilenler” şeklinde algılanmıştır. Bu konuda baktığımız 10 kadar tefsirin hepsinde böyle anlaşılmıştır.

Yalnız Razî bunun yanında şöyle bir görüşün de var olduğuna işaret etmiştir: Kâfirlerin bir kısmına kitapları sollarından, diğer bir kısmına ise arka taraflarından verilir. (bk. Razî, ilgili ayetin tefsiri) Ancak bu açıklamanın olduğu yerde “arka taraftan ne ile alacakları?” sorusuna cevap bulunmamaktadır. Çünkü, her halükârda elleriyle almaları gerekir. Bunu da sağ elleriyle değil, sol elleriyle almaları zorunludur.

Hakka Suresi'nde “Kitabı sağından verilenler” (ayet 19) ve “Kitabı solundan verilenler” (ayet, 25) şeklinde bir taksimat yapılmıştır. Bu da gösteriyor ki, İnşikak Suresi'nde meal olarak yer alan “kitabı arkadan verilenler” ifadesi, Hakka Suresi'nde geçen “sol tarafı” karşılamaktadır. Zaten sağ ile arka birbirinin simetriği değildir ve birbirine tekabül etmezler.

Kâfirlerin kitaplarının sol ellerine verilmesi, onları tahkir içindir;  arka taraflarından sol ellerine verilmesi ise, Allah’ın onlara küskünlüğünü, gazabını ortaya koymaya yöneliktir. (bk. İbn Aşur, İnşikak/10. ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun