Sağ ve sol el özellikleri nedir?

Tarih: 19.08.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Son zamanlarda sosyal medyada “Sol elin kendi kendini dezenfekte edebilme özelliğinin olduğu ve bunun sağ elde olmadığı. Sağ el avuç içinde de uyku baloncuklarının olduğu ve elimizi yüzümüze yaslayınca beynin uyku için uyarıldığı” şeklinde yazı dolaşıyor.
- Konu hakkında bizleri aydınlatabilir misiniz? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda bir şey söyleyebilmek için sağ ve sol elin bulundurduğu ve barındırdığı bir takım özelliklerin araştırılmış olması gerekir. Piyasada bu konudaki fikirler sizin yukarıda bahsettiğiniz tarzdadır.

İslamiyetin bu konuda ortaya koyduğu bir takım prensipler vardır.

Kur'an’ı Kerim’de sağ el muhtelif manalarda ve farklı ayetlerde kullanılmıştır. Bazıları şöyledir:

 “Ey Musa! Sağ elindeki nedir?” (Tâhâ, 20/17)

“Sen daha önce bir kitaptan okumuş ve sağ elinle de onu yazmış değildin. Öyle olsaydı, batıl söze uyanlar şüpheye düşerlerdi.” (Ankebût, 29/48)

“Defterleri sağdan verilenler!.. Ne mutlu o sağ ehline!” (Vâkıa, 56/27)

“Kitabı sağından verilenler kolay geçireceği bir hesaba çekilirler ve yakınlarının yanına sevinçle dönerler.” (İnşikâk, 84/7-9)

“Defteri sağdan verilenlerden ise o, kendisine, ‘Ey sağ ehli olan kişi! Sana selâm olsun!’ denir.” (Vâkıa, 56/90, 91)

 “Defteri sağdan verilenler cennettedirler.”  (Müddessir, 74/39)

Bir hadiste de Peygamberimiz (asm) sol elle ilgili olarak şöyle buyurur:

"Sizden biriniz yiyeceği zaman sağ eli ile yesin, içeceği zaman da sağ eli ile içsin. Zira şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer." (Müslim, Eşribe, 104-106)

Demek ki sol elle yiyip içmek şeytanın âdetidir. Dolayısıyla zaruret olmadan sol elle yemek şeytanın davranışına benzeyeceği için tasvip edilmemiştir. Yeme ve içmede böyle bir davranış bereketin kaçmasına sebep olarak yorumlanmıştır.

Sol el taharet temizliğinde kullanıldığı için, onunla yiyip içmek hem hijyenik bakımdan uygun olmayabilir ve hem de hiss-i zahiriye, yani insanın his duygularına uygun değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun