Mahşer günü hesaba çekilmeden cennete girmeye neden olan özellik nedir?

Tarih: 16.09.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

-  Kul hakkı olanlar cehennemde mi bekler?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Mahşer gününde hesap görmeden cennete gidenler, belli bir-iki hasletten ötürü değil, bütün hayatını ilahî rıza dairesinde geçiren kimselerdir.

Kur’an’ın bildirdiğine göre, kıyamet günü insanlar üç gruba ayrılır:

- Kitabı sağ tarafından verilenler,
- Kitabı sol tarafından verilenler,
- Mukarrebun = Allah’a en yakın olanlar.(bk. Vakıa, 56/ 7-11).

Kitabı sağından verilenler, belli bir hesaba tabi tutulduktan sonra, bağışlanıp cennete gidenlerdir. Sabıkun olan Mukarrebun ise,  günahlardan, özellikle büyük günahlardan daima uzak durmuş, dünyada iken bütün iyiliklerde hep önlerde koşmuş olan kimselerdir. (bk. Razî, ilgili ayetin tefsiri).

Özetle: Dünyada iken Allah’ın emir ve yasaklarına en çok riayet edenler, cennete en önce girmeyi hak ederler.

Bir hadis-i şerifte hesap görmeden cennete gidenlerin özellikleri şöyle bildirilmiştir:

“Vücudunu dağlamayan, muska gibi şeyler taşımayan, bir şeylerin uğursuzluk getireceğine inanmayan ve Rablerine gereği gibi tevekkül edenler.” (bk. Buharî, tıp, 17; Müslim, İman, 371).

Burada vurgulanan dağlama ve muska / okuma gibi tedavi şekillerinde şirke götürecek yanlış bir algılamadan ötürü söz konusu edilmiştir. Cahiliye devrinde bu yanlışlıklar çokça olduğundan, Efendimizin (asm) bu uyarıları, bu konulara dikkat çekmesi, tevhit inancını pekiştirmeye yöneliktir. Yoksa, Efendimizin (asm) bizzat Kur’an'la ve dağlamayla tedavi olduğu, hatta bazen tavsiye ettiği bilinmektedir. (bk. Nevevî, İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi)

Cevap 2:

İmanı olan ve bu iman ile ölen kimse elbette sonunda cennete girecektir. Kul hakkı yiyen kimse direk cehennemlikmiş gibi yanlış bir anlayış bulunmaktadır. Üzerinde kul hakkı olup da bu dünyada helalleşemeyen kimse ahirette helalleşecektir. Bu da iki şekilde olur: Ya kendi sevaplarından belli bir miktar hakkını aldığı kimseye verir veya sevabı yoksa hakkını aldığı kimsenin belli bir miktarda günahlarını yüklenir. Böylece haklar yerini bulur.

Şayet bu kimse, hakkını aldığı kimseye sevaplarından verdiği halde hala sevapları günahlarından fazla ise direk cennete gider. Eğer sevaplarından verdiği için günahları sevaplarından fazla duruma gelmişse bu durumda cehennemde cezasını çektikten sonra cennete gidecektir. Ehli iman bir kimsenin kul hakkından dolayı ebedi cehennemde kalması söz konusu değildir.

Ayrıca kul hakkı yiyen kişi samimi olarak tevbe ederse inşallah bu günahını Allahuteala affeder ve hakkını yediği kişiye de affetmesi için ihsanda bulunur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Helalleşme imkanı olmayan kul hakkı konusunda bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun