Teyemmümde, yalnız ellerin meshi gerekmez mi?

Tarih: 19.01.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Teyemmümde, dirseklere kadar değil de yalnız ellerin mesh edilmesi gerekmez mi?
- Hadisten öyle anlaşılıyor?.. 
- Rivayetlere göre teyemmümde  sadece yüz ve ellerin meshedilmesi anlaşılıyor. Buna göre kolların meshedilmesine gerek yoktur?
"Buhârî, I, 87 gelen hadiste teyemmümün alınış şekli şöyle gösterilir: Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem ellerinin içi ile yere vurdu, onlara üfledi, sonra da elleriyle yüzünü ve ellerini meshetti."
- Ama sizin gösterdiğiniz şekilde ise dirseklere kadar olduğunu belirtmişsiniz. Dârekutnî, I, 183; H. no: 33, hadis zayif hadis olduğunu kabul edersek, en doğrusu dirseklere kadar değil de yalnız ellerin mesh edilmesi gerekmez mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ammar anlatıyor:

“Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem ellerinin içi ile yere vurdu, onlara üfledi, sonra da elleriyle yüzünü ve ellerini meshetti." (Buharî, Teyemmüm, 4-5; Ahmed b. Hanbel, 4/265; Nesaî, Taharet/teyemmüm, 199)

Hz. Ammar anlatıyor:

“Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem ellerinin içi ile yere vurdu, sonra da elleriyle yüzünü ve -dirseklerine yakın yere kadar- (bazı rivayetlerde koltuk altına kadar) kollarını meshetti." (Ahmed b. Hanbel, 4/264; Ebu Davud, Taharet/Teyemmüm, 123; Nesaî, Taharet/Teyemmüm, 195,198).

Ebu Cehm anlatıyor:

“Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem bir duvara yöneldi (ellerinin içi ile ona vurdu) sonra da yüzünü ve ellerini meshetti.” (Nesaî, Taharet/teyemmüm,195).

İbn hacer’e göre, teyemmüm konusunda en sahih olan rivayetler Hz. Ammar ile Ebu Cehm’den yapılan rivayetlerdir. Ancak Sahiheyndeki “Yüz ve ellerin meshi” daha kuvvetli görünmektedir. (İbn Hagcer, I/445).

Bu farklı rivayet şekillerini esas alan mezhep alimlerinin görüşleri de farklı olmuştur. Buharî ve benzer hadislerin rivayetini esas alan Malikî ve Hanbelî mezhebine göre, teyemüm uzuvları yüz ve bileklere kadar ellerdir.

Hanefî ve Şafiî mezhebine göre ise, yüz ve dirseklere kadar ellerdir. Bu iki mezhebin dayanağı ilgili hadislerle beraber

“…Eğer su bulamazsanız, o zaman temiz toprağa teyemmüm edin. Arınmak niyetiyle yüzünüze ve ellerinize meshedin.” (Nisa, 4/43; Maide, 5/6)

mealindeki ayetlerdir. Onlara göre, ayette geçen “eller” ifadesi en geniş kapsamıyla anlaşılmalıdır. O da eller denildiğinde kolların dirseklere kadar olan yerlerdir. Çünkü teyemmüm de bir abdesttir. Abdestle ilgili ayette, mealen:

“Ey iman edenler! Namaza kalkmak istediğinizde yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın...” (Maide, 5/6)

denilmekte ve dirsekler ellerin bir parçası olarak zikredilmektedir. (bk. el-Fıkhu’l-İslamî, I, 430).

Bize düşen mezhep âlimlerine uymaktır.

İlave bilgi için tıklayınız:

TEYEMMÜM.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun