Taş devri gibi çağlar İslam’a ters düşer mi?

Taş devri gibi çağlar İslam’a ters düşer mi?
Tarih: 08.09.2021 - 21:46 | Güncelleme:

Soru Detayı

- O zamana peygamber yollanmış mıdır?
- Hz. Âdem ve onun zamanında ateşin kullanılıp kullanılmadığına dair bir ayet veya kaynak var mıdır?
- Hz. Âdem ve onun zamanında yazı ve dil nasıldı? Yazı ve dilin sonradan bulunduğu söyleniyor.
- 124 bin peygamber hadisi sahih midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Taş devrinin İslam'a uygunluğu, Taş Devri tabiri ile ne kastedildiğine göre değişir.

Şayet ilk insan olan Hz. Âdem (as) ve eşi Hz. Havva validemizin dünyaya gelip hayat sürmeye başladıkları ve taşları, toprağı, yaprağı kullanarak yaşam mücadelesi verdikleri dönem kastediliyorsa, bu İslami anlayışa ters düşmez.

Ama bunun dışında insanın başka bir hayvandan evrilerek gelişmeye başladığı, bu arada da taşları kullanarak kendisi için malzemeler ürettiği gibi bir anlayışla "Taş Devri" adı kullanılıyor ise, bu şekilde bir anlayış, İslam Dini'nin benimsediği esaslara aykırıdır.

Kur'an-ı Kerîm'de,

 "Andolsun biz, her ümmete, 'Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının.' diye peygamber gönderdik. Allah, onlardan kimini doğru yola iletti; onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün." (Nahl, 16/36)

buyurulmaktadır. Bu ayet-i kerimeden açıkça anlaşıldığı üzere, her bir ümmete / kavme peygamber yollanmıştır.

Ayrıca bizzat Hz. Âdem (as) peygamberdir, kendi evlatlarına İslam'ı tebliğ etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'de ve temel hadis kaynaklarımızda, Hz. Âdem zamanında ateşin kullanıldığına dair bir kayıt tespit edilememiştir.

Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinden açıkça anlaşılacağı üzere, Allah Teâlâ, Hz. Âdem'e bütün isimleri öğretmiş (bk. Bakara, 2/31) insanoğluna da kalem ile yazmayı öğretmiştir. (bk. Alak, 96/4)

Dolayısıyla Hz. Âdem (as.) tarafından yazının biliniyor olduğu anlaşılmaktadır. Bugünkü arkeologların belirli bir dönemden önce yazıya dair delil bulamamış olması, o vakitten önce yazının bilinmediğini ispat etmez.

Ahmed b. Hanbel tarafından nakledilmiş olan 124 bin peygamber ve 315 rasul gönderildiğine dair rivayet, Şuayb Arnavut tarafından zayıf olarak nitelendirilmiştir. (bk. İbn Hanbel, Müsned, V, 265)

Aynı bilgiyi içeren bir rivayeti İbn Hibbân, "Sahîh" adlı eserinde zikrederek sahih kabul etmiştir. (İbn Hibbân, es-Sahîh, I, 533, no: 807)

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. Âdem ve Hz. Havva ilk insanlar olduğuna göre eski çağın ...

İlk insan Hz. Âdem okur-yazar mıydı? İnsanlığın ilk devri vahşi miydi ...

Hz. Âdem'e her şey öğretilmişse, neden fosiller ilk insanların çok ...

Hz. Âdem ve Havva hangi dil ile konuşmuşlardır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun