Tanrı size cennet vaat etmese ve cehennemle korkutmasa dindar olur muydunuz?

Tarih: 22.09.2014 - 06:28 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yoksa siz Tanrı'ya değil onun vereceği ödüllere mi inanıyorsunuz?
- Tanrı sadece bir aracı mı?
- Sizce varlığından şüphe edilecek denli bilinmez olan birine sırf o bir şeyler vaat etti veya cehennemle korkuttu diye boyun eğmek mantıklı ve ahlaki bir tutum mudur?
- Sakın Tanrı'nın sınavı tam da bunun üzerine olup boyun eğenleri cezalandıracak olmasın?

- Kendini aydın zanneden ve -haşa- Allah'a küfrü aydınlığın zirvesi sayan bir gazeteciye ait bu soruya cevap verir misiniz?
- Ateist olduğunu ve ateist olmayı gerektiren sorular diye de bir soru hazırlamış. Sizin vesileniz ve Allah'ın dilemesi ile tahkiki iman veriyor bana..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnanç ile ödül arasındaki ilişki ne varoluşsal ne de nedensel bağlamda değildir. İnancın doğası tekilliktir. 

Tanrı'ya inanıyorsanız, bu aklın bir nosyonu olarak "inanmak" yetinizin kendisine bulduğu, kendisinden daha mükemmelini düşünemeyeceği nesnedir.

İnancın nesnesi, öznenin inanç yetisine, bu yetinin edimsel gücüne bağlı olarak değişir.

Tanrı'nın varlığından kendi öznel bilinemezlik yargısı ile şüphe eden birisinin, temelde inanç yetisi büyük oranda tahrip olmuş demektir. Nihilist bir bağlamda bu kişinin kendi öznel ve gerçekte aynı şekilde bilinemez, bilinse de açıklanamaz varlığından da şüphe etmesi yerinde bir tutarlılık olacaktır.

İnançla inanılan arasındaki ilişki, akıl edenle akıl edilen, sevenle sevilen, düşünen ile düşünülen gibi, tüm zihinsel yetilerde geçerlidir.

Tanrı'nın varlığını yadsıyan bir kişi gerçekte, kendi inanç yetisinin varlığını yadsımaktadır.

Sonuç olarak, inancın doğası ile ödül veya ceza arasında kurulmaya çalışılan sözde bağ, yalnızca bir varsayımdır. İnancın doğasını yaşayan hiçbir düşünür, inancını ödül veya ceza ile ilintilendirmemiştir. Ahlaki davranışlarımızın bir karşılığının olması inanç bağlamında değil, eylem bilimi olarak (aksiyoloji) değerlendirilmelidir.

İlave bilgi için tıklayınz:

Allah, niçin insana ibadet karşılığı cenneti, isyan karşılığı da cehennemi vaat etmiştir?
Allah rızası için yapılan ibadetle cenneti kazanmak veya azabtan ...
İbadet niçin yapılır? Cennet vaad edilmeseydi ve cehennemle ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun