Cennette cinsel ilişki garip değil mi?

Tarih: 08.11.2016 - 03:31 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zebur, Tevrat, İncil ve Kuranı Kerim'de ahiret
- Diğer kutsal kitaplarda ahirette huri ile bir bölüm bulunmazken Kuranı Kerim de huri diye bir kavram çıkmasını nasıl izah edersin?
- İncil'de melekleşecegimiz yazmaktadır?
- Dünyada insanların meydana gelmesi için evlenip çoğalması mantıklı bir açıklama iken milyarlarca insanın ahirette Allah'ın huzurunda dünyadaki eşi ve ahiretteki hurisiyle cinsi münasebete girmesi bana biraz garip geldi. Bunu nasıl izah edersiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an-ı Kerim'de anlatılan cennet hayatı hem maddi hem de manevi nimetleri kapsamaktadır.

Rüyetullah, Allah’ın hoşnutluğu, peygamberlerle, sıddıklarla beraber olmak vs. manevi nimetlerdendir.

“Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk (rızası) ise (bütün bu nimetlerden) daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur.” (Tevbe, 9/72)

mealindeki ayet cennetteki manevi nimetlerin maddi nimetlerin üstünde olduğunu bildirmektedir.

Bunun yanında maddi nimetleri de küçümsememek gerekir. Çünkü onlar da Allah’ın nimetidir. Ayrıca dünya hayatındaki olumsuz yönleri israf vs. cennette söz konusu değildir.

Dünya, ahiretin bir özeti ve fihristesi hükmündedir. Dünya hayatında insanlara tattırılan cismanî lezzetler de birer numunedir. Asıllarına teşvik etmek içindir. Buradaki tattırma, cennetlerde ebedî aleme layık nimetler hazırlandığına delalet etmektedir.

Eğer bu dünya hayatında cismaniyetten uzak, tamamen rûhanî bir hayat yaşasaydık, o zaman cismanî dirilişi anlamamaya, uzak görmeye, küçümsemeye belki bir mana verilebilirdi.

Dolayısıyla bu kısacık dünya hayatında cismanî bir hayat yaşayıp, sayısız cismanî nimetlerden istifâde edip de bunların daha mükemmel bir şekilde âhirette, ebedi bir alemde bulunacağını kabul etmemek, yadırgamak doğru bir yaklaşım olmasa gerektir.

Yahudi ve Hristiyanlığın kitapları tahrif edildiği için, bu tahriften ahiret hayatı da nasibini almıştır. Şüphesiz doğru olan ve olması gereken Kur'an’ın anlattığı tarzdaki ahiret hayatıdır. Bu dünya hayatında mazhar olduğumuz maddi ve manevi nimetlerin daha mükemmel ve ebedi bir surette orada da devam etmesidir.

İnsanlar sadece ahirette değil, dünyada da Allah’ın huzurundalar. Allah’a çok yakın olan peygamberlerin bu dünyadaki evlilikleri nasıl tabii bir durumsa cennetliklerin ahiretteki durumları da öyle.

Özet olarak asıl garipsenecek, yadırganacak durum bu kısacık dünya hayatında bizlere tattırılan sayısız cismani nimetlerin ve zevklerin ebedi ahiret hayatında en mükemmel, saf, temiz halleriyle ebedi alemde olmadığını iddia etmektir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Yahudilik'te Âhiret İnancı Nasıldı?
Hristiyanlık'ta Âhiret İnancı Nasıldı?
Ahirette, cennette cinsel hayat var mıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun