Cennetteki ödüllerin savurgan Dubai’deki insanlardan ne farkı var?

Tarih: 24.10.2016 - 00:44 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ahirette materyaller ile açıklanan ödüllendirme şekli savurganlık mı?.
- Cennetin tanımlamalarında altından saraylar, inciden kubbeler, şaraptan nehirler var.
- Açıkçası bu bazı zengin materyalist insanların bu dünyada harcama şekillerini anımsatıyor.
- Bunları seven ruhani yönümüz mü yoksa bedenimiz mi?
- Ve ayrıca bu ödüllerin dünyadakilerle aynı olmayacağı kesin ama bunu inançsız kişiler için açıklayamıyoruz. "Savurgan Dubai de ki insanlardan ne farkı var?" gibi sorular geliyor.
- Bu durumda nasıl bir cevap vermeliyiz.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur’an-ı Kerim’de cennet hayatı anlatılırken maddi nimetlerin yanında manevi nimetlere de değinilmiştir.

Rüyetullah, Allah’ın hoşnutluğu, peygamberlerle, sıddıklarla, dostlarla, ailesiyle beraber olmak gibi nimetler bu nevi nimetlerdendir.

“Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde temelli kalıcılar oldukları, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk (rızası) ise (bütün bu nimetlerden) daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur.” (Tevbe, 9/72)

ayeti cennetteki manevi nimetlerin maddi nimetlerin çok üstünde olduğunu bildirmektedir.

Bunun yanında maddi nimetleri de küçümsememek gerekir. Çünkü onlar da Allah’ın nimetidir. Ayrıca dünya hayatındaki savurganlık, israf, kötüye kullanma gibi olumsuz yönleri asla söz konusu değildir.

Aslında dünya ahiretin bir fihristesi ve özeti hükmündedir. Dünya hayatında insanlara tattırılan cismanî lezzetler de birer numunelerdir; asıllarına teşvîk etmek içindir. Buradaki tattırma, cennetlerde ebedî âleme lâyık nimetler hazırlandığına delâlet ve işaret etmektedir.

Kur'an-ı Kerim'de cismanî lezzetlerin daha çok zikrolunmasının bir hikmeti de cennet ve cehennem hayatının cismanî olmadığı düşüncesini bertaraf etmek ve haşrin cismanî olduğunu vurgulamak için olabilir.

Eğer insanlar bu dünya hayatında cismaniyetten uzak, tamamen ruhanî bir hayat yaşasaydılar, o zaman cismanî dirilişi uzak görmelerine, küçümsemelerine belki bir mana verilebilirdi.

Bu dünya hayatında cismanî bir hayat yaşayıp, cismanî nimetlerden istifade edip de bunların daha mükemmel bir şekilde ahirette bulunacağını kabul etmemek, yadırgamak doğru değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun