Surelerin ismini kim koymuştur?

Tarih: 31.05.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadislerden anlaşıldığına göre, bir kısım surelerin isimleri bizzat Hz. Peygamber (asm) tarafından verildiği kesindir. Efendimiz (asm) tarafından verilen bu isimlerle sureler arasındaki münasebetlere bakılarak, geri kalanların isimleri de sahabeler tarafından verilmiş olabilir.

Ancak bazı alimlere göre, bütün surelerin ismi Hz. Peygamber (asm) tarafından verilmiştir. Bu alimlere göre; Kur'an'ın sûrelere bölünmesi ve sûrelerine isim verilmesi de bizzat vahiy sahibi tarafından yapılmıştır. Hadîsi Şeriflerde sûrelerin adları zikrolunur. Fatiha sûresi, İhlâs sûresi, Yâsin sûresi, Kevser sûresi gibi...

Sûrelerin bölünmesi ve onlara ad verilmesi Peygamber Efendimiz (asm) tarafından yapılmıştır. Filan sûrenin şu ve şu âyetleri diye sûrelerin isimleri bir çok rivayetlerde geçer.

İmâm Buhari rivayet ediyor: Abdullah İbni Mes'ud bir gün namaz kılarken Enfal sûresinin kırk âyetini okumuştur. Fethül-Bari(H. 852/M. 1448), İbni Mes'ud'un hangi âyetten başlayarak hangi âyette bitirdiğini anlatır. Demek sûrelerin adları ve âyetlerin sayıları ve tertipleri belli imiş. Buna benzer rivayetler, "namazda şu sûrenin, şu âyetleri okundu" kabilinden nakiller pek çoktur. Demek sûrelerin âyetlerinin tertibi ve isimleri Peygamber Efendimiz (asm) tarafındandır. (bk. Osman Keskioğlu, Kur’an- Kerim bilgileri, s.111).

Bu görüşü destekleyen bir kısım hadisler şöyledir: Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

“Zehraveyni, yani Bakara ve Al-i İmran surelerini okuyun.”(Müslim; Müsafirin,h.no: 252).

Abdullah b. Mesut anlatıyor:  “Hz. Peygamber (asm), Beni İsrail / İsra; Kehf, Meryem, Ta Ha ve Enbiya sureleri için ‘Bunlar ilk inen, vahiy olarak ilk aldığım surelerdendir.’  buyurdu.” (Buharî, Tefsir; 17/1; 21/1; Fedailu’l-Kur’an, 6).  Hamimler, Kaf, Mülk, İhlas, Felak, Nas, gibi daha bir çok sureyle ilgili rivayetler vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun