Sunullah Gaybi kimdir?

Tarih: 03.08.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazıları tasavvufta ikinci Muhyiddin Arabi diyorlar doğruluğu var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sunullah Gaybi, miladî 1615’te Kütahya’da doğdu. Şeyh Ahmed Efendi’nin oğludur, babasından İslâm ilimleri ve tasavvuf dersi aldı.

Sunullah Gaybi, İstanbul’a gelip Aksaray’da Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi’ye bağlandı. 1655′te şeyhi ölünce Kütahya’ya döndü. Burada bir zaviye yaparak halka nasihatler verdi ve 1663’te Kütahya’da öldü.

Melâmî tarikatına bağlıdır. Hece ve aruz vezniyle, sâde Türkçe ile tasavvufî şiirler yazmıştır.

Eserleri:

1. Dîvan. Elyazması halindedir. Yeni yazı ile de neşredildi (1963).

2. Sohbet-nâme.

3. Bîat-nâme. Bu iki eser şeyhinin sohbetlerinin yazılması ile meydana gelmiştir.

4. Tarîku’l-Hakk fi’t-teveccühi’l-mutlak.

5. Ruhu’l-hakîka. Son iki eserde tarikat âdabı, tasavvufun özellikleri, tasavvufta mertebeler anlatılmıştır.

Vahdetu’l-vücut hakkındaki görüşleri sebebiyle İbn Arabî ile karşılaştırılmış olabilir.

Keşfü'l-Gıta adlı 99 beyitlik kasidesi Melamiler arasında çok meşhurdur. Aşağıdaki mısralar vahdetu’l-vücuttan dem vurmaktadır.

"Bir vücuttur cümle eşya, ayni eşyadır Huda, / Hep hüviyettir görünen, yok Huda’dan maada..."

Şunu belirtelim ki, akılları gözlerine inmiş bu materyalist asrın insanlarına vahdetu’l-vücud mesleğini anlatmak, onu ders vermeye çalışmak, ateizmin bir diğer versiyonu olan panteizme hizmet etmek anlamına gelir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Vahdet-i Vücut Hakkında Bilgi Verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun