Nesimi'nin idam edilmesi ve derisinin yüzülmesi caiz mi?

Tarih: 30.10.2019 - 20:01 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bâtınî-Hurûfî olarak tanınmaktadır. İtikadı İslam’a aykırı görülmüş, zındık olarak vasıflandırılmış ve muhtemelen 1417 yılında Haleb Ulemasının fetvası ile başı kesilerek idam edilmiş ve derisi yüzülmüştür.

Nesîmî, yaygın İslâmî anlayışa mensup çevreler tarafından da farklı biçimlerde değerlendirilmiştir. Vahdet-i vücûd anlayışını benimseyen bazı tasavvuf çevreleri onu bu görüşleri dolayısıyla överken hurûfî ve bâtınî yönü dolayısıyla da eleştirmiştir.

Meselâ Sofyalı Bâlî Efendi, Nesîmî’yi “Işıklar” grubuna mensup zındık bir kişi diye nitelemiş, vahdet-i vücûdcu düşüncelere sahip Bursalı Şeyh Üftâde kendisini gerçeğe ulaşan, ancak gizlenmesi gereken şeyleri açığa vuran bir kimse diye anmıştır.

Şeyhi İbrâhim Efendi de Nesimi’nin Hallâc-ı Mansûr gibi tevhid ehlinin ileri gelenlerinden olduğunu belirtmiştir. (Diyanet İslam Ansiklopedisi, Nesimi, 33/5)

Nesimi'nin öldürülmesinin doğruluğu bakış açısına göre değişmektedir. Sözleri vahdet-i vucud düşüncesi çerçevesinde değerlendirildiğinde idam edilmesi haksız bir ceza olarak değerlendirmek mümkündür.

İlave bilgi için tıklayınız:

İmadüddin Nesimi'nin İslam inancına aykırı fikirleri var mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun