Her şeyi senin için yarattım, diyen Rabbine, her şeyden senin için vazgeçtim, diyebilmektir aşk, sözü ne demektir?

Tarih: 18.12.2015 - 07:44 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Her şeyi senin için yarattım” diyen Rabbine “her şeyden senin için vazgeçtim” diyebilmektir Aşk.
- Şems-i Tebrizi’nin böyle bir söz var mıdır?
- Varsa manası nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu sözün Şems-i Tebrizi’ye ait olup olmadığını tespit edemedik.

Bunun anlamı şudur:

Aşk: Her şeyi Allah için terk etmektir. Çünkü her şeyi senin için yaratan odur. Madem o, seni sevip de ayı, güneşi, yeryüzünü ve benzeri şeyleri senin istifadene sunmuş, sen de bütün bu eşyayı onun için terk et. Yani onların sevgisini gönlünden çıkar at, yalnız Rabbinin sevgisini kalbinde bırak.

Evet, dünyayı fiilen terk etmek imkânsızdır. Çünkü dünya hayatı, dünyalık eşyaya bağlıdır. Demek ki, bu terkten maksat, kalben terk etmektir. Onların sevgisini kalbine yerleştirmemektir.

Nitekim, Bediüzzaman Hazretleri de şöyle demektedir:

“Dört şey için dünyayı kesben (fiilen) değil, kalben terk etmek lâzımdır…” (Mesnevi-i Nuriye, s. 125)

İlave bilgi için tıklayınız:

Tasavvufta, dünyayı terketmenin gereği üzerinde duruluyor. Sizce ...
"Dünya için ahireti, ahiret için dünyayı terk eden sizin hayırlınız ...
Dünya zevklerini kullanmakla terk etmek arasında nasıl bir denge ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun