Şunu yaparsam her şey haram olsun diyen kişiye her şey haram mı olur?

Tarih: 09.11.2018 - 14:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şunu yaparsam her şey haram olsun diyen kişi ne yapmalı, eğer o dediğini yaparsa her şey haram mı olur?
- Şunu yaparsam her şey haram olsun denir ve o iş yapılırsa yenilip içilen şeyler haram olduğu gibi evli ise karısı da bain talakla boş olur deniyor. Benim anlamadığım şey artık bu kişinin ölünceye kadar bir şey yiyip içmesi haram mıdır?
- Artık bu adam yemek yememeli su içmemeli mi? Adam böyle yaparsa ölür.
- Ayrıca bu adam bu sözleri söylerken farz ibadetleri de kast etse bu adamın namaz kılması da mı haram olur?
- Bu adamın ne yapması gerekir?
- Bu kişi namaz kılmasın mı?
- Bunu açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Helal bir şeyi haram ederek yemin etmekle o şey haram olmaz. Bu kişi evli ise, karısı da bain talakla boş olmaz.

Mesela, "Haram olsun şu elbiseyi giyersem." diyen kimse, sözünde durmayıp giyerse, elbisesi haram olmaz. Fakat, o elbiseyi giyince, yemin kefareti vermesi gerekir.

Yemin, Allah Teala’nın isim veya sıfatlarından birini zikretmekle gerçekleşir. “Vallahi, Billahi, Tallahi, Allah şahit, Allah hakkı için, andolsun ki, Allah adına yemin ederim.” gibi ifadeler böyledirç (bk. Merğinani, el-Hidaye, IV, 6-7)

“Mushaf hakkı için, Kur’an hakkı için...” gibi Allah Teala’nın isim ve sıfatları zikredilmeden söylenen bir sözün yemin sayılıp sayılmamasında, toplumun örfü ölçü alınır. (bk. Serahsi, el-Mebsut, VII, 24; el-Fetava’l-Hindiyye, II, 60)

Dolayısıyla dinen yasaklanmayan ve insanlar tarafından yemin oluşu örf haline gelen her söz, yemin sayılır. (bk. Ayni, el-Binaye, VI, 79)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun