Size gurbeti ve dağlara çekilmeyi helal kıldım, anlamında bir hadis var mı?

Tarih: 13.09.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

Böyle bir hadis var mı?
"Yüz seksen senesi olduğu zaman, size gurbeti (yurdundan uzaklaşmayı) ve dağların tepelerinde ibâdete çekilmeyi helâl kıldım."

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İbnü'I-Esir , "Yüz seksen senesi olduğu zaman, size gurbeti (yurdundan uzaklaşmayı) ve dağların tepelerinde ibadete çekilmeyi helal kıldım." anlamında bir rivayete yer verir. (İbnü'l-Esir, Camiu'l-usul, 11/783, no: 9485)

Ancak Camiu’l-usul'u tahkik eden Abdulkadir Arnavut bu rivayetle ilgili şunları söyler:

Sehavi, “bu manada pek çok hadis vardır, fakat hepsi de son derece zayıftır” der. (Sehavi, Makasıd, s. 329)

Firuzabadi de hicri yüz yılından sonra bekarlığı öven ve evlenip çocuk sahibi olmanın kötü olduğuna dair rivayetlerin "sabit" olmadığı şeklinde görüşe sahiptir. (Firuzabadi, Sifru's-Saade, thk. Halil el-Meys, Beyrut, 1986, s. 286)

Eğer bu anlamda sahih bir hadis varsa, bu durum, özel bazı kişiler hakkında bazı özel dönemler için olabilir, yoksa herkes için her zaman anlamında değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun