İbni Arabi kitabında, "Peygamber Efendimiz (asm)'in şöyle buyurduğu bir hadisi hatırladım: 'Allah yüz bin Âdem yaratmıştır.' " şeklinde bir cümle geçmektedir. Bu ifadeyi nasıl anlamak lazımdır, ne kastedilmiştir?

Tarih: 19.01.2007 - 10:12 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İbnu'l-Arabî'nin "Fütuhat-ı Mekkiyye" adlı eserinde zikredilen bir hadis vardır. Hz. Peygamber (asm):

"Yüz bin Âdem gelip geçmiştir; biz bunların en sonuncusunun oğullarıyız."

demektedir. Bir başka hadis-i şerife göre Hz. Adem (as)'den beri yüz yirmi dört bin peygamber geçmiştir. Bütün bu peygamberler aynı hakikatleri yani Allah'ın tebliğini, öldükten sonra tekrar dirilmeyi, insanlara tebliğ edip öğretmişlerdir. (Prof. Dr. ibrahim Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı, IV/63)

Ayrıca bununla, “her varlığın bir ilk aslı olduğuna, her canlı türün -ilk ataları hükmünde- bir Adem’i bulunduğuna” işaret etmek istemiştir. İnsanların diğer varlık ve canlılardan daha sonra yaratıldığını düşündüğümüzde, onun “Adem’den önce…” şeklindeki ifadesi daha da bir anlam kazanır. Yoksa, şimdiki insanlıktan önce, başka bir insanlık camiasının varlığına dair hiçbir sahih bilgiye sahip değiliz. Kur’an ve hadislerde böyle bir bilgi yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun