Şeytan insanları azdırıyorsa, güzel işler yapanların varlığı nasıl açıklanabilir?

Tarih: 22.10.2019 - 08:09 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran'da Şeytanın insanları azdırdığı yazılıdır.
- Ayrıca gerçek Müslüman olmayanları da yolundan saptırdığı ve şeytani fiiller yaptırdığı yazılıdır.
- Ancak fark ettim ki eğitimli çoğu insan ve devamlı günlük tefekkür (meditasyon) yapan kişiler ve hem de puta tapanlar, gayr-i müslimler bu dünyada kötülük değil güzel işler yapmaktadırlar.
- Dahası, Kur'an da her sayfada ve beş vakit namazda, "Kovulmuş Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım yazıyor"
- Peki, Şeytan neden bu iyi eğitimli ve tefekkür (meditasyon) yapan kişileri baştan çıkarmıyor ve kötü işler yaptırmıyor?
- Oysa ki, bu kişiler, hiçbir zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmıyor...

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Şeytan herkesi aldatmaya çalışır, fakat herkesi baştan çıkaramayabilir. 

Örneğin senin insanlardan bir düşmanın olsa, sana her türlü kötülüğü yapmak isteyebilir. Fakat her istediği kötülüğü gerçekleştirebilir mi? Elbette hayır!

- Şeytanın insanı baştan çıkarmasının ve yoldan saptırmasının en büyük örneği, Allah’ın gazabına uğratacak, cehenneme sürükleyecek işler yaptırmasıdır. 

- Kötülüklerin büyüklüğü işlenen suçun ağırlığına göredir. Suçun ağırlığı ise, karşılığı olan cezanın ağırlığıyla ölçülür. Kur'an nazarında hiçbir suç ve kötülük ateizmden, deizmden, gayrimüslim olmaktan daha büyük değildir. Şeytan bu gibi kimseleri öyle kandırmıştır ki, ebedi hayatlarına mal olmuştur. 

İmanla kabre gitmeyenin hayatı mahvolmuş demektir. Ve bundan daha büyük bir kötülük de yoktur. Çünkü “Suç işleyip de kabre imanla girenlerin cehenneme gitseler bile ceza çektikten sonra cennete gidenlerin sayısı pek çoktur. Ama imansız kabre girenlerden cennete giden hiç yoktur.” İslam dininin en başta gelen tartışmasız ilkesidir. 

Demek ki sorudaki şatafatlı ve tantanalı ifadeler, dünya imtihanında yapılan suçların gerçek ölçüsünü bilmemekten kaynaklanıyor.

- Bununla beraber, “çok iyi, çok güzel” denilen gayrimüslimlerin çoğu şeytana birçok açıdan ciddi maskara olmuş kimselerdir:

a) İslam gibi semavi dinlerin bütün güzelliklerini ihtiva eden ve en son vahiy olan Kur'an’a iman etmemeleri sebebiyle ebedi hayatlarını kaybetmiş ve ebedi cehennemi hak etmişlerdir.

Bu husus tek başına kişinin kendisi için en büyük kötülüktür.

b) Gayrimüslimlerin büyük çoğunluğu Allah’ı sevip saydıkları için değil, bulundukları ülkelerin mevcut kanunlarından korktukları için suç işlemekten kaçınırlar.

Bu durumda ise, şeytanın iki katlı bir aldatması söz konusudur.

Birincisi: İçinden suç işleme arzusunun devam etmesine rağmen, hâkim idarenin korkusundan ondan uzak durmakta ve görünürde içten gelen güzel bir ahlakî erdemin telkiniyle bunu yaptığı imajını vererek iki yüzlülük etmektedir.

İkincisi: Yaratıcı Allah’ın emir ve yasaklarını hiçe saymakta, kimsenin görmediği şekilde suç işlemektedir. Bu ise kişinin kişiliğini zedeleyen psikolojik bir atmosferin zilletine düşmek demektir. Allah’tan korkmayan kimse, Allah’tan başka her şeyden korkar ve şeytana maskara olur. Allah’tan korkan kimse ise, ondan başkasından hakiki manada korkmaz.  

c) Hakiki Müslümanlar şeytanın şerrinden Allah’a sığındıkları içindir ki, büyük çoğunlukla küfre, şirke girmekten Allah’ın izniyle korunmuşlar ve ebedi hayatlarında yegâne geçer akçe olan imanlarını koruyabilmişlerdir. 

- Müslümanlar gibi şeytanın şerrinden Allah’a sığınmayanlar, küfre, şirke girmek, güneş gibi açık olan Kur'an’a ve İslam dinine iman etmemek suretiyle şeytana maskara olan kimselerdir.

Bununla beraber, Allah’a sığınmanın meyve vermesinin en önemli şartı ihlastır. Müslüman da olsa ihlası kaybettiği konuda şeytana aldanması kaçınılmazdır.

Nitekim Kur'an’da bu hakikat şeytanlardan hikâye edilerek şöyle ifade edilmiştir:

“İblis dedi ki: 'Senin izzetine yemin olsun ki, ben de onların (insanların) hepsini mutlaka azdıracağım (aldatacağım). Yalnız içlerinden ihlaslı kulların hariç (onlara dokunmayacağım). Allah şöyle buyurdu: 'İşte  hakkı yalız hak olanı söylerim ki, sen ve onlardan sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım.' (Sad, 38/82-85)

- Demek ki at gözlüğü takarak ön yargılı bakarak, gerçekleri göz ardı ederek bir yere varılmaz. Gözünü kapayan kendine gece yapar. Üflemekle güneşi söndürmeye çalışan cehaletinin reklamını yapmış olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun