Şeytan hakkında "kafirlerden oldu" ifadesi daha önceden başka kafirlerin de olduğunu ve şeytanın onlara dahil olduğunu mu ifade ediyor?

Tarih: 18.01.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur’an’da meal olarak yer alan “şeytan kâfirlerden oldu” ifadesini iki şekilde anlamak mümkündür:

a. İnsanlar yeryüzünde yaratılmadan önce cinler yaşıyordu. İnsanların “halife olması”nın bir anlamı da budur. Cinler selef, insanlar haleftir. Cinler uzun bir süre Allah’a ibadet ettikten sonra, isyana ve inkâra başladılar. Onlardan bir kısmı fâsık, bir kısmı da kâfir oldu. “Şeytan kâfirlerden oldu” ifadesi, o cin kâfirlerine işarettir. Yani, “Şeytan da o cinlerden  kâfir olanların safına katıldı ” manasına gelir.

b. Küfür kavramı eski zamanlarda olduğu gibi, Peygamberimiz (a.s.m) zamanında da bu kavram oldukça yaygındı. Dolayısıyla, Kur’an’da ifade edilen kavramlar, o günün anlayışına göre zihinlerde nakşedilir.

Buna göre, “şeytan kâfirlerden oldu” ifadesinin doğru olması için, şeytandan önce de kâfirlerin olması gerekmez. Kur’an’ın muhatabı olan o günkü insanların zihinlerinde bu kavramın var olması yeterlidir. Kuvvetli bir ihtimalle, Kur’an’ın “şeytan kâfirlerden oldu” mealindeki  ifadesini duyan hiçbir insan, şeytandan önceki kâfirleri aklına getirmemiş, bilakis, mevcut kâfir kavramı üzerinde yoğunlaşmış ve daha çok “şeytanın o günkü kâfirler gibi” kâfir olduğunu tasavvur etmişlerdir. Onlardan böyle bir sorunun gelmemesi de bunun güçlü bir delilidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun