Semiallahu limen hamideh, duasını cemaat de okur mu?

Semiallahu limen hamideh, duasını cemaat de okur mu?
Tarih: 08.07.2017 - 00:35 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cemaatle namazda bazı hocalar "semiallahu limen hamideh" i imam söyler, cemaat sadece "Rabbbena lekel hamd." der, diyor. Bazıları her ikisini de söyleyebiliriz diyor. Acaba hangisi doğru?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda alimlerin farklı görüşleri vardır.

Şafii mezhebine göre, muktedi (imama uyan cemaat) da imam gibi, “semiallahu limen hamideh” dedikten sonra “Rabbena leke’l-hamd” duasını da okur.

Diğer üç mezhep alimlerine (cumhura) göre, muktedi, yalnız “Rabbena (ve) leke’l-hamd” ile iktifa eder... (bk. Nevevi, el-Mecmu,  3/419-420; el-Cezeri, el-Fıkhu ala’l-mezahibi’iarbaa, 2/227-228; V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 2/79)

Buhari ve Müslim’deki bir hadis-i şerif, üç mezhep alimlerini, diğer bir hadis-i şerif ise Şafiileri desteklemektedir. (Nevevi, a.y; V. Zuhayli, a.y)

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, söz konusu iki şekil de caizdir. Yani okumak da okumamak da namaza bir zarar vermez, namaz geçerlidir.

Lakin İmam Nevevi’nin tavsiyesi; namaz zikirdir, bu iki cümle de zikirdir. Bu sebeple her namaz kılanın bu ikisini de okumaları daha uygundur. Çünkü cemaat imamla beraber, rüku ve secdelerde tesbih ederek zikir yapar. İtidalin bundan farklı olmaması (yani, namazın diğer yerlerinde cemaat de imam gibi zikir ve tesbihleri yaptığına göre, burada da aynı şeyi söylemesi) gerekir. (Nevevi, a.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun