Şehide verilecek beş özellikle ilgili hadis var mı?

Tarih: 13.06.2020 - 11:55 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu anlamda bir hadis rivayeti var mı?
- Şehitlere hangi özellikler verilecek?
"Şehid olan kişinin, Allah katında beş ödülü vardır. Kanının ilk damlası yere düştüğünde günahları bağışlanır. Cennetteki yerini görür. Keramet (soyluluk) elbisesi giydirilir. Büyük korkudan, yani kıyametin dehşet dolu sıkıntılarından güvencede olur."

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili hadislerden biri şöyledir:

“Şehidin Allah katında yedi özelliği vardır:
- Kanının ilk damlası yere düştüğünde affedilir,
- Cennetteki yerini görür,
- İman elbisesi giydirilir,
- Kabir azabından kurtarılır,
- Kıyametin korkunç halinden emin olur,
- Başına dünya ve dünyadakilerden daha hayırlı olan yakuttan vakar tacı konur,
- Yetmiş iki huri ile evlendirilir,
- Akrabasından yetmiş iki kişiye şefaat eder.”
(Kenzü’l-ummal, hadis no: 11132)

Hz. Peygamber Efendimizin (asm) şehitlikle ilgili açıklamaları hadis mecmualarında daha çok cihad bölümünün “fazlü’ş-şehîd” vb. başlıkları altında bir araya getirilmiştir. Bu hadislerde şehid olan kişinin;

- Acı çekmeden öldüğü,
- Kanının ilk damlası yere düştüğü anda kul hakları dışında bütün günahlarının affedildiği,
- Şehidin kabir azabı çekmeyeceği,

- Cennetteki makamını göreceği (Tirmizî, Fezailü’l-cihad, 25, 26),
- Akrabalarından yetmiş kişiye şefaat edebileceği (Tirmizî, Fezailü’l-cihad, 25),
- Cennete ilk girenlerden olacağı (Müslim, İmare, 143),
- Allah katında iyi bir mertebeye erişerek ölen kullar içinden sadece şehidlerin dünyaya dönüp tekrar şehid oluncaya kadar Allah’ın dinini yüceltmek isteyeceği (Buhari, Cihad, 6, 21)

ifade edilmiştir.

Öte yandan bazı hadislerde Allah yolunda ölenlerin dışında da şehid sayılacak kişiler bulunduğu haber verilir. Mesela;

- Canı, malı, namusu uğrunda ölen (Ebu Davud, Sünne, 29),
- Yahut veba, kolera gibi bulaşıcı yaygın hastalıklar sebebiyle vefat eden (Buhari, Cihad, 30),
- Şehid olmayı arzu edip de yatağında vefat eden (Müslim, İmare”, 157),

kimselere şehid sevabı verilecektir.

Ayrıca şehitlik sevabına denk başka amellerin de bulunduğu belirtilmiştir. (bk. Buhari, Cihad, 1; Müslim, İmare, 110, 125; Nesai, Cihad, 17; İbn Mace, Fiten, 13)

İlave bilgi için tıklayınız:

Şehitler kabir azabı çeker mi, kul hakları affedilir mi, cesedlerinin ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun