Şarkı söyleyen kız Fartana (Fertana) neden öldürüldü?

Tarih: 18.08.2023 - 06:45 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mekke Zaferi'nde / fethinde şarkı söyleyen kız Fartana (Fertana) neden öldürüldü?
- Sevgili Peygamberimiz (SAV)'in hiçbir zaman kendi meseleleri için intikam almadığını ve birisi kendisine özel olarak bir kötülük yaptığında onu her zaman affettiğini ve Allah’a ait haklara veya başkasına zarar vermedikçe asla intikam almadığını biliyoruz. Sorum şu:
- Şarkıcı Fartana (Fertana) neden öldürüldü? Bunun sadece Hz. Muhammed (s.a.v) hakkında hakaretler söylediği için olduğunu düşünmüyorum ki bu doğru olamaz…

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Fertana olarak bilinen şarkıcı kadın Fetih günü af dilemiş ve affedilmiştir.

Fertana bir diğer adıyla Kurayna hakkında Siyer, Meğazi ve Tabakat kitaplarında ailesi, çocukluğu ve gençliği hakkında detaylı bir bilgiye ulaşamadık.

Fertana şarkıcı olması nedeniyle Resulullah (asm) Efendimizi hicveden şiirleri şarkı melodisi halinde söyleyerek müşrikleri eğlendirirdi. Özellikle de efendisi İbn Hatal’ın isteği doğrultusunda Hz. Peygamberi kırıcı, rencide edici hicivlerde bulunurdu.(1)

Fertana, Mekke’nin fetih günü hakkında ölüm emri verildiğini duyduğundan dolayı ya da yapmış olduğu davranışın akıbetinin iyi olmayacağını bildiği için kaçtı.(2)

Ancak nereye kaçtığı ya da gizlendiği kaynaklarda belirtilmemiştir. O, kendisine eman verilinceye kadar da ortalıkta görünmedi. Daha sonra kendisi için Resulullah (asm)’tan eman istendi. Resul-i Ekrem’de ona istenen emanı vererek onu affetti.(3)

Müşrik insanların duygularını tatmin etme adına Fertana’nın raks ederek Hz. Peygamber’e (asm) hakaret etmesi kanının heder edilmesinin ana nedenidir. Başka deyişle Fertana, İslam ümmetinin en kutsal değerlerinden birisi olan Hz. Peygamber’e dil uzatıp onu incitmesi nedeniyle kanı heder edilmiştir. Çünkü Resulullah’ın incinmesi, üzülmesi demek bütün ümmetin incinmesiyle eşdeğerdeydi.

Resul-i Ekrem’e (asm) yapılan hakaret bütün Müslümanlara yapılmış bir hareket olduğu için ağır büyük bir suçtu. Normal bir insana hakaret etmek suç sayılırken bir devlet başkanı daha önemlisi bir peygamber olan Resulullah’a yapılan sözlü saldırının cezalandırılmasından daha normal bir şey olamaz.

Ancak, âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz (asm), Fertana’nın emanını da kabul etmiş ve affetmiştir.(4)

Dipnotlar:

1) İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126; Musatafa el-A’zamî, Asr-ı Saadet’te Yazı ve Vahiy Kâtipleri”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslâm, I, s, 431.
2) Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, s, 453-457; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, s, 126.
3) Vâkıdî, el-Meğâzî, II, s, 283.
4) krş. Mevlâna Şiblî Numânî, Sîretü’n-Nebî, 326-327, Büyük İslâm Tarihi, Asr-ı Saadet, tec. Ö. RızaDoğrul, I, s, 348-351; bk. Veysel Aktürk, Hz. Peygamber Döneminde Öldürülmeleri Emredilenler ve Öldürülme Nedenleri. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009, s. 259-263.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun