Sakalın uzunluğu ne kadar olmalıdır? Bazı yerlerde dediğiniz bir tutam boyundan ne kadar uzunluk kastdediyorsunuz. Uzun veya kısa sakal bırakmak bidat mıdır?

Tarih: 08.09.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sakalın uzunluğu konusunda sünnet olan "bir tutam" uzunluğunda olmasıdır. Sakalı bırakırken toplum içinde çok abes durmayacak şekilde ve temizliğine önem gösterecek şeklide bırakmak en uygun olanıdır...

İslâm âlimleri sakalı bırakma ölçüsü olarak "bir tutamdan fazlasının kesilmesini" ifade ederler. Hz. Ömer  (ra), sakalını uzatmış birini görerek bir tutamdan fazlasını kesmesini söylemiştir. Ebû Hüreyre gibi büyük bir Sahabî de (r.a.) sakalını tutar, bir tutamdan fazlasını keserdi. Abdullah bin Ömer'in de aynı şekilde hareket ettiği rivayet edilmektedir. (Buhari, Libas 64)

Sakalın dört parmaktan kısa olmasının haramlık helallik açısından bir sıkıntısı olmaz. Mümkün olduğu kadar sünnete uygun bırakılması en güzeli olur.

Fıkıh kitaplarımızda ifade edildiği gibi, sakalın kâmil mânâdaki şekli "arız" denilen yüzün iki tarafı ile çenede bırakılmasıdır. Şayet sadece çenede sakal bırakılsa sünnet yerine gelmiş olmaz.

Sakal bırakmakta ve diğer sünnetleri işlemekte mü'minin esas niyeti Peygamberimize uymak ve onu taklit etmektir. Bir Müslümanın gayesi, mümkün olduğu ölçüde sünnet-i seniyyeye her yönüyle uymaktır. Fakat buna muvaffak olmak ancak "ehass-ı havas" denilen bazı mümtaz şahsiyetlere mahsustur. Yalnızca müçtehid ve velî mertebesine varan zatlar bu sınıfa girer.

Bununla beraber, herkes sünnetin tamamını yapamasa da, taraftar olmak, kabul etmek ve hâlis bir niyetle de yapmaya gayret göstermelidir. Bu niyet ve kararlılık içinde olmakla beraber, daha başka maslahatlar gereği olarak bazı sünnetleri yapmayanları ve yapamayanları çok büyük bir günaha girmiş gibi suçlamaya ve tahkir etmeye, küçük görmeye de hakkımız yoktur.

Sünnet ölçüleri dışında bırakılan sakala bidattır denilmez. Ancak sünnet olan ölçüler dışındaki sakal şeklini sünnettir diye iddia etmek bidattır.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Kaynaklar:
Sakal ve bıyığın hükümleri ve bu konudaki görüş ve içtihadlar için bk.
- İbn-i Abidin, II, 113, V, 261
- el-Mehhel, I,183-189.
- Şevkânî, Neylül-Evtar, I, 137-138.
- el-Mezahibül-Erbea, II, 44-46.
- Şerhu'n-Nevevî (İrşadüşşarinin kenarında), II, 261-265.
- İânetü't-Tâlıbin, II, 340.
- Fethü'r-Rabbânî, XVII, 313-314.
- Mahmut Şeltut, el-Fetâvâ, 227-229.
- İslâmda Helal ve Haram, Yusuf el-Kardâvî, (Terc. Mustafa Varlı), 107-109.
- Muhammed Ebu Zehra, İslâm Hukuku Metedolojisi (Terc. Abdülkadir Şener), 51-52.
- Zekeriyya Kandehlevi, Vucübu ı'fail-Iihye).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun