Sahabeden Sad b. Muaz’ın kötü ahlaklı olduğu iddiası doğru mudur?

Tarih: 26.02.2014 - 12:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir hikaye okudum. Doğru anladım mı diye soracaktım. Hikaye bu:

İmam Sadık (a.s) buyuruyor: "Sa'd bin Muaz'ın ölüm haberini Resulullah (s.a.v)'e verdiklerinde, kalkıp ashabıyla birlikte onun evine gittiler. Cenazeyi teşyi ederken Resulullah (s.a.v) ayak yalın ve abasız hareket ediyordu, kabrin yakınına ulaşana dek bazen tabutun sağ bazen de sol tarafını tutuyordu. Resulullah (s.a.v)'in bizzat kendisi kabrin içine girip cenazeyi kabre bıraktı; Daha sonra mübarek elleriyle cenazenin üzerini kapatıp onun üzerine toprak döktüler. Bu esnada Sa'd'ın annesi kabrin kenarına gelerek şöyle dedi:

"Ey Sa'd! Cennet sana kutlu olsun." Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdular:

 "Ey Sa'd'ın annesi! Sus! Allah'dan taraf bu kadar kesin ve yakin ile konuşma. Şimdi Sa'd kabir azabına duçar olmuştur ve bundan dolayı eziyet görür."...

Hadisin devamında Efendimiz diyor ki "Sa`d Kabir azabına duçar olma sebebi, evinde kötü ahlaklı olmasıymış" diye.

- Annesi "Cennet sana kutlu olsun" dediği için, Sa`d eziyet mi görecek? Öyle konuşmak günah ise eziyeti Sa`d değil de Annesi görmesi gerekmez mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hikaye internette kaynak verilmeden aktarılmıştır. Bu bilgiyi sahih kaynaklarda bulmadık.

Ancak bu hikayenin doğru olmadığını gösteren bazı hadis rivayetleri vardır:

1) Hz. Peygamber (asm) Hz. Sad b. Muaz için, “Onun ölümünden ötürü Rahman’ın Arşı titredi.” buyurmuştur. (Buhari, Menakıbu’l-ensar, 12; Tirmizi, Menakıb,5; Hâkim, 3/227)

Bu hadis üzerine değişik yorumlar yapılmıştır. Ancak bütün yorumların ortak noktası, Sad b. Muaz’ın Allah katındaki değerinden ötürü Rahman’ın Arşının -sevincinden- titremiş olduğu gerçeğidir. (bk. İan Hacer, Fethu’lbari,7/132-134)

2) Cenazeyi taşıyanlar arasında yer alan bazı münafıklar, Beni Kureyza Yahudileri hakkında verdiği hükmünden dolayı, (onun değersiz biri olduğunu ima etmek için) Sad b. Muaz’ın cenazesinin çok hafif olduğunu söylediler. Bunu duyan Hz. Peygamber (asm):

“Onun cenazesini melekler taşıyordu (ondan hafif idi).” diye buyurdu. (bk. Tirmizi, Menakıb,51; İbn Hacer, a.g.y)

3) Bir rivayete göre, Sad b. Muaz gece vefat etti. Hz. Cebrail Hz. Peygambere (asm) gelip: “Bu gece vefat eden kimdir ki, onun için göklerin kapıları açılmış ve Rahman’ın Arşı titremiştir?” diye sordu. Hz. Peygamber (hasta olan) Sad b. Muaz’ın yanına gitti ve vefat ettiğini gördü. (Hâkim, el-Müstedrek, 3/227)

4) Sad b. Muaz vefat ettiği zaman annesi, oğlunun vefatına olan üzüntüsünü gidermek için kendine şöyle haykırdı:

“Oğlun, Allah’ın kendisine tebessüm buyurduğu ilk kişi ve Arşın kendisi için titrediği kimsedir. Artık göz yaşlarının durması ve üzüntünün gitmesi gerekmez mi?” dedi. (bk. Hakîm, 3/228)

Bu hadis rivayetinin hem Hâkim hem Zehebi tarafından sahih olduğu kabul edilmiştir. (bk. a.g.y)

5) Hz. Aişe’den naklen yapılan bir rivayete göre Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu: “Eğer kabrin sıkıştırmasından bir tek kimse kurtulmuş olsaydı, Sad b. Muaz kurtulacaktı.” Ahmed b. Hanbel’in bu rivayeti sahihtir. (bk. Macmau’z-Zevaid, h.no: 4255)

Burada Hz.Sadb. Muaz’ın faziletine vurgu yapılmıştır.

6) İbn Abbas’dan nakledilen rivayette ise şöyle denilmiştir: “Eğer kabrin fitnesinden veya sorgulamasından bir kimse kurtulsaydı, şüphesiz Sad b. Muaz kurtulacaktı. Ancak onu birazcık sıkıştırdı, sonra serbest bıraktı.” Taberanin’nin (el-Kerbir, el-Evsat) rivayet ettiği bu hadis sahihtir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, h. no:4257)

7) Peygamber Efendimiz, meleklerin de iştirakiyle Hz. Sa’d'ın namazını kıldırdıktan sonra cenazeyi taşırken mübarek parmaklarının ucuna basarak yürümeye başlamıştı. Onun bu durumunu merak ederek soranlara: “Bütün gök ehli, bu cenazeyi teşyi’ için indi, yere basmaya utanıyorum.” cevabını verdi. (Buhari, Menakıb, 12)

8) Peygamberimize (asm) sündüs bir cübbe hediye edildi. Efendimiz, ipek elbiseyi yasaklamıştı. Halk bu elbiseden çok hoşlandı. Peygamberimiz, “Nefsim (kudret) elinde olan Zât’a yemin olsun, Sa’d b. Muâz’ın Cennet’teki mendilleri bundan hayırlıdır.” buyurdular. (Buharî, Menakıbü’l-Ensar, 12)

Bütün bu hadis rivayetlerinde, Hz. Sad b. Muaz’ın ne annesinin soruda geçen bir sözü ne de Hz. Peygamber (asm)’in buna bir cevabının yer almaması, o hikayenin doğru olmadığının göstergesidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cenazesine 70.000 melek iştirak ettiği halde, Sa´d b. Muaz´ı kabir neden sıkmıştır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun