Sahabe, Hz. Meryem’den üstün mü?

Tarih: 18.01.2021 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

1) Peygamberlerden sonra Allah katında en üstün olanlar sahabe efendilerimiz midir? Sahabi efendilerimizin hepsi Hz. Meryem validemizden daha üstündür denilebilir mi?
2) Başka ümmetten olan evliya zatlar Ümmet-i Muhammetten olan evliya zatlardan üstün olabilir mi? Mesela Hz. Musa (a.s.) döneminde yaşamış ve Hz. Musa (a.s.) ümmetinden olan evliya bir zat Ümmet-i Muhammetten olan evliyadan daha üstün olabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1) İslam inancına göre, peygamberlerden sonra insanların en faziletlisi sahabelerdir.

“Siz insanlar için ortaya çıkarılmış ümmetlerin en hayırlısısınız.” (Al-i İmran, 3/110)

mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

“Ademoğlunun (ilk çağlarından beri) ta kendim içinde bulunduğum asra kadar en hayırlı asırlardan seçilip gönderildim.” (Buhari, Menakıb, 23)

manasındaki hadisten de sahabelerin -peygamberlerden sonra- insanların en üstünü olduğunu anlamak mümkündür.

Hülasa; Ehl-i sünnet alimlerinin ittifakıyla sahabeler -Hz. Meryem annemiz de dahil- peygamberlerden sonra insanların en üstünüdürler.

2. Evet, fert olarak eski ümmetlerdeki bazı evliyalar, bu ümmetin bazı evliyalarından daha üstün olabilirler.

(İman ve amelde) öne geçenler ise (ahirette de) öne geçenlerdir. İşte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah’a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden. Birazı da sonrakilerdendir. (Vakıa, 56/10-14)

mealindeki ayetlerde, din imtihanında yarışı önde bitirenlerden çoğu eski ümmetlerden olduğuna vurgu yapılmıştır.

Demek ki, onlardan bazı evliyalar bu ümmetin bazı evliyalarından daha üstündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun