Saffat suresinin 102. ayetine göre, veliler çocukları hakkında kararlar alırlarken onların rızalarını almalı mıdırlar?

Tarih: 23.01.2012 - 02:38 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali:

“Çocuk büyüyüp yanında koşacak çağa erişince bir gün ona: 'Evladım, dedi, ben rüyamda seni kurban etmeye giriştiğimi görüyorum, nasıl yaparız bu işi, sen ne dersin bu işe!' Oğlu: 'Babacığım! dedi, hiç düşünüp çekinme, sana Allah tarafından ne emrediliyorsa onu yap. Allah’ın izniyle benim de sabırlı, dayanıklı biri olduğumu göreceksin!'(Saffat, 37/102)

Görüldüğü gibi, bu ayette Hz. İbrahim (as)’in çocuğunu kurban etmesi gerektiğine dair gördüğü rüya üzerine, evladını bundan haberdar etmeyi uygun görüyor ve bu işi ancak onun da rıza göstermesi durumunda kolayca gerçekleşebileceğine inanıyordu.

Bu durum başka her durumdan daha farklı olduğunda şüphe yoktur. Hiç kimse evladını öldürmek için onunla istişare edip de rızasını almaz.

Bu sebeple bu konudan “veliler çocukları hakkında kararlar alırlarken onların rızalarını almalarının gerekliği” yargısına varmanın isabetli olduğunu düşünmüyoruz.

Ancak, her zaman istişare etmek sünnettir. Kişinin aile fertleri  ile meşveret etmesi daha öncelikli olsa gerektir.

Peygamberlerin rüyaları da ilâhî vahyin bölümlerinden biridir ve sadık rüyalar olarak kabul edilir. Cenâb-ı Hak, İbrahim Peygamber'in tam tesli­miyet içinde bulunduğunu belgelemek ve bu suretle onun Hakk'a bağlan­makta her türlü fedakârlığa katlanabilen örnek bir peygamber olduğunu göstermek için, çok sevdiği oğlunu kurban etmesini murad etti. O da bu emre kayıtsız, şartsız uyarak gördüğü rüyayı oğluna aynen anlatmak su­retiyle onun sâlih ve itaatkâr olup olmadığını görmek istedi.

Ergenlik çağı­na girip girmediği kesin bilinmeyen oğlu da hiç tereddüt etmeden olumlu cevap verdi: "Sen emredildiğini yap. Beni -inşaallah- sabredenlerden bu­lacaksın" diyerek teslimiyetini gösterdi. Böylece Hakk'a tam teslimiyet iki taraflı gerçekleşti.

Bir evlâdın önce Allah'a sonra da ana-babasına meşru sınırlar içinde itaati söz konusudur ki, İsmail bunun en güzel örneğini teşkil etmektedir. Aynı zamanda bu itaatin, insana rahmet dolu feyiz kapılarını açacağına yönelik bir hikmeti söz konusudur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. İbrahim, neden oğlu olursa onu Allah`a kurban etmeyi adamış?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun