"Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin." (Bakara, 2/153) ayetini açıklar mısınız?

"Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin." (Bakara, 2/153) ayetini  açıklar mısınız?
Tarih: 18.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara, 2/153)

Sabır, insanı ruhen olgunlaştırır, geliştirir ve güçlendirir. Namaz ise, Allah’a kulluğun, teslimiyetin ve nimetlere şükrün en yüksek ifade biçimi ve aktif, düzenli bir hayatın göstergesidir. Ayette zorluklar karşısında insanı hem ruhen hem de dış hayatta güçlü kılacak iki temel ögeden yararlanmamız tavsiye edilmektedir.

Âyette hangi konuda sabırlı olmak gerektiği belirtilmemiştir. Bu sebeple iba­detleri yerine getirmek, haramlardan kaçınmak, her türlü düşmanca hareketlere karşı direnmek, musibet ve acılara katlanmak gibi dayanıklılığı gerektiren her du­rumda sabretmek bu buyruğun kapsamına girer.

Sabır, insanın bir amaç için ortaya koyduğu özverinin, kararlılığın, güçlü azim ve iradenin ürünüdür; dolayısıyla sabır, insanın kendi ben­liğiyle ilgili tavrıdır.

Namaz ise onun bedeni, dili ve kalbiyle kısaca bütün varlı­ğıyla Allah'a yönelmesi hâlidir; şu halde namaz da müminin Allah ile ilgili tutu­mudur. Böylece sabırla benliğini güçlendiren, namazla da Allah ile birliktelik ku­ran insan, başarının psikolojik şartlarını tamamlamış olur. (bk. Diyanet, Kur'an Yolu, Bakara 153. ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun