Ruhlar aleminde Allah'ı kabul etme var mıydı? Madem varsa neden imtihana tabi tutulduk? Ruhlar aleminde nefs-i emmare verilmiş miydi?

Tarih: 26.03.2012 - 10:39 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Ruhlar aleminde her ruh Allah Teala'ya iman etmiştir. Ayrıca insanın bu dünyaya gönderilmesinin ve imtihana tabi tutulmasının bir çok hikmeti vardır:

Allah’ın insanı yaratmasının çok hikmetlerinden birisi ibadettir. Çünkü:

1. Allah insanı imtihan için yarattı. Bu hikmet insanın yaratılmadan olamayacağı kesindir.

2. Allah kainatta tecelli ettiği cemal ve kemalini hem kendisi -kendine mahsus bir şekilde- görmek, hem de başkalarının gözüyle görmek istiyor. Başkasının görmesi derken bunların başında insan gelmektedir. Bu hikmet de yine insanın yaratılmasını gerekli kılıyor.

3. İbadet için yarattı. Bu hikmetin yerine gelmesi için var olan birisi gerektir. Yaratılmadan ibadetin yerine gelmesi mümkün değildir. Burada yaptığımız ibadetin miktarına göre cennetteki yerimiz hazırlanıyor.

4. Allah’ın her şeyden daha büyük olduğunu ilan etmek ve Allah’ın emirlerini yaymak. Bu hikmetin yerine gelebilmesi için, hem tebliğ edenin hem de tebliğ edilenin yaratılması icap eder.

5. Bir çekirdeğin ağaç olması için toprağa girmesi gerektiği gibi, insanın da yetişip olgunlaşmsı ve terakkisi için dünya tarlasına gönderilmiştir.

6. Eğer başka alemde yaratılsaydık, o zaman da neden bu alemde yaratıldık diye sormamız gerekecekti. İnsan için en mükemmel imtihan salonu bu olduğu için buraya gönderildik denilebilir.

7. Bilmekle yapmanın çok farklı şeyler olduğunu vurgulamak gerekir. Bir misal vermiştik. Bizlerin bir çekirdeğin ağaç olacağını bilmemiz, onun ağaç olmasına gerek olmadığı anlamına gelmez. Ayrıca bir makine veya bina için bir plan yapılsa, madem ki plan var öyleyse binaya ve makinaya ne gerek var denilebilir mi?

Yarın bir yere gideceğimizi ve şunları yiyeceğimizi planlıyalım. Buna göre madem ne yapacağımız belli öyleyse ne gerek var gitmeye ve yemek yemeye diyor muyuz?..

Biz bile gündelik basit şeyler için bunu diyemezsek, Allah'ın sayısız hikmetlerle yarattığı insanı, "Madem ne yapacağını biliyordu, öyleyse neden imtihan ediyor?" denilemez.

Cevap 2:

Nefs-i emmare nefsin bir özelliğidir. Ruhta bulunan bu özellik onda her zaman vardır. Ancak ruhun bu özelliğinin ortaya çıkması bu dünya ile mümkündür. Ruhlar aleminde bu özelliği ortaya çıkmaz. Çekirdeğin ağaç olması için toprağa konulması gibi, insan da ahiretin tarlası olan bu Dünya Hayatına gönderilmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

MİSAK

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun