Ruh (canlılık) bir nevi enerji midir?

Tarih: 19.01.2018 - 01:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Neden bir enerji olamaz?
- İnsan madde+enerjidir diyenlere cevabımız nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bilimsel metotlarla, yani laboratuvarlarda test edilme imkânı olmayan ruh gibi gaybi / bir malum-u meçhul varlık hakkında, ulu orta konuşmak haddi aşmak anlamına gelir.

Kur'an’da ruhun mahiyetiyle ilgili soru soranlara: “De ki: Ruh Rabbimin emrindendir.” diye cevap verilmiş ve ardından “insanoğlunun bilgisinin çok az olduğu” husus özellikle vurgulanmıştır. (bk. İsra, 17/85)

- Enerji; maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç.” olarak tarif edilmiştir.

Oysa ruh, yukarıdaki ayetin işaret ettiği üzere, inşaya medar bir mahiyeti olmayan, alem-i emirden gelen bir varlıktır. Buna enerji diyenler, ruhun bağımsız bir varlığını kabul etmeyen, onun maddeye bağlı olarak ortaya çıkan bir güç olduğunu düşünürler.

- Bu konuyu işin erbabı olan Bediüzzaman Hazretlerinden öğrenmekte fayda vardır:

“... Çünki ruh dahi Kur'anın nassı ile قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّى ferman-ı celili ile âlem-i emirden gelmiş bir kanun-u zîşuur ve bir namus-u zîhayattır ki; kudret-i ezeliye, ona vücud-u haricî giydirmiş. Demek nasılki sıfat-ı iradeden ve âlem-i emirden gelen şuursuz kavanin, daima veya ağleben bâki kalıyor. Aynen onların bir nevi kardeşi ve onlar gibi sıfat-ı iradenin tecellisi ve âlem-i emirden gelen ruh, bekaya mazhar olmak daha ziyade kat'îdir, lâyıktır. Çünki zîvücuddur, hakikat-ı hariciye sahibidir. Hem onlardan daha kavîdir, daha ulvîdir. Çünki zîşuurdur. Hem onlardan daha daimîdir, daha kıymetdardır. Çünki zîhayattır.” (bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, s. 518)

“Ruh, bir kanun-u zîvücud-u haricîdir, bir namus-u zîşuurdur. Sabit ve daim fıtrî kanunlar gibi, ruh dahi âlem-i emirden, sıfat-ı iradeden gelmiş, kudret ona vücud-u hissî giydirmiştir. Bir seyyale-i latifeyi o cevhere sadef etmiştir. Mevcud ruh, makul kanunun kardeşidir. İkisi hem daimî, hem âlem-i emirden gelmişlerdir. Şayet nevilerdeki kanunlara kudret-i ezeliye bir vücud-u haricî giydirseydi, ruh olurdu. Eğer ruh, vücudu çıkarsa, şuuru başından indirse, yine lâyemut bir kanun olurdu.” (bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri, s. 470).

Üstad'ın bu açıklamalarından da çok net olarak anlaşılıyor ki, “Ruh enerji değildir.” vesselam.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ruh nedir, ruhun mahiyeti anlaşılabilir mi? Ruh beyinden mi ibarettir ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun