İnsan denince akla ne gelmeli?

Tarih: 14.06.2024 - 12:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnsan denince akla sadece ruh mu gelmeli, yoksa beden ve ruh beraber mi insanı oluşturur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsan hem beden hem ruhtan ibarettir. Yalnız ruh olsaydı, melek olurdu; sadece beden olsaydı, taş olurdu.

Hayatın menşei olan ruh olmadan beden bir leş mesabesinde kalır. Beden olmadan ruh da tek başına hayatın gereklerini yerine getiremezdi.

Demek ki, insan; beden ve ruhun birlikteliğini öngören bir mekanizmadır. Örneğin ruh, göz penceresinden görür, kulak penceresinden işitir, el penceresinden hisseder ve hakeza...

“...Ruh âlem-i emirden olan bir kanundur...” (İsra, 17/85)

mealindeki ayeti tefsir ederken, Bediüzzaman Hazretlerinin kullandığı şu ifadelerde hakikatin altı çizilmiştir:

“(Bu ayetin) ferman-ı celili ile âlem-i emirden gelmiş bir kanun-u zîşuur ve bir namus-u zîhayattır ki; kudret-i ezeliye, ona vücud-u haricî giydirmiş. Demek nasılki sıfat-ı iradeden ve âlem-i emirden gelen şuursuz kavanin, daima veya ağleben bâki kalıyor. Aynen onların bir nevi kardeşi ve onlar gibi sıfat-ı iradenin tecellisi ve âlem-i emirden gelen ruh, bekaya mazhar olmak daha ziyade kat'îdir, layıktır. Çünkü zîvücuddur, hakikat-ı hariciye sahibidir. Hem onlardan daha kavîdir, daha ulvîdir. Çünkü zîşuurdur. Hem onlardan daha daimîdir, daha kıymetdardır. Çünkü zihayattır.” (Sözler, s. 518)

Özetle, insan düşünen bir varlıktır. Düşüncesini dışa yansıtan iki unsuru vardır:

Biri kalbi / ruhu, biri de bedeni. Şuurlu bir ruh, kabiliyetli bir beden.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 8
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun